Archive for September, 2014


Hur gör man åtskillnad på mossor och lavar?

Det finns mängder av underarter till mossor och lavar som är väldigt lika varandra både till färg samt form. Men skenet bedrar, det rör sig om två vitt skilda växter, som kan behärska annorlunda förhållande och som är känsliga för olika saker. Lavar är faktiskt inte en växt per se utan en korsning mellan en […]

Read More...