About admin

admin has been a member since September 2nd 2014, and has created 95 posts from scratch.

admin's Bio

admin's Websites

This Author's Website is

admin's Recent Articles

JÄRNVITRIOL (Järnsulfat ) för färgning samt konservering av virke samt som reduktionsmedel samt för mossbekämpning och gödning utav grässmatta

 

Järnvitriol används dessutom såsom fällningskemikalie i reningsverken för att fälla ut fosfor från avloppsvattnet. Det kan samt användas vid målning av träfasader. Behandlingen ger träet en grå ton som efter viss tid liknar den gråa yta som ses på gammalt trä. Det liknar lasering då träets yta och textur finns kvar väl synbar efter åtgärd.

järnvitriol

En vanlig blandning är 700 gram järnvitriol i 10 liter vatten. Man kan tillsätta lite diskmedel för att minska ytspänningen så att blandningen bättre tränger in i träet. Sulfatet, vitriolen, ingår också i färgämnet falu rödfärg och diskuterades på 1700-talet ha viss rötskyddande och konserverande effekt. Men i själva verket så ger den dåligt skydd mot solens UV-strålar, inget nämnvärt skydd mot biologiska angrepp och inget beskydd mot fukt alls.

I kalkfärg för husfasader har järnvitriol ideligen använts för att ge en gul eller gulorange färg. Kulören utvecklas gradvis efter målningen i takt med att järnsulfatet omvandlas till det som i dagligt tal kallas rost. Då kulören väl utvecklats är den synnerligen beständig.

Järnvitriol till ytbehandling av trä

Järnvitriol (järnsulfat) används ibland som ytbehandling för att få ett intryck av en grånad träyta, så att fasaden ser väderpåverkad ut vilket naturen annars sköter själv för obehandlat timmer. Järnvitriol blandat med vatten är en ofärgad vätska som penslas eller sprutas på ohyvlad träpanel av nytt eller tidigare järnvitriolbehandlat timmer.

 

En behandling med järnvitriollösning på en träyta ger efter kort tid en elegant och oföränderlig, brungrå till silvergrå färg. Bräderna bör behandlas innan uppsättning, då det ger bättre inträngning även i sponten.

Kur med järnvitriollösning skänker en färgning av träet, men inget nämnvärt beskydd mot biologiska angrepp och inget som helst fuktskydd. I vissa fall – på för slagregn särskilt utsatta lägen – bör en järnvitriolbehandlad yta efterbehandlas med en opigmenterad olja. Den ger en varaktig, grå beläggning, som vanligtvis anses bli vackrare med åren.

Järnvitriol kan köpas i pulverform på allt-fraktfritt.se och blandas sedan ut med vatten i lämpliga proportioner. Med svagare eller mer koncentrerad vitriollösning (även kopparvitriol blandat med järnvitriol förekommer) kan man på kort tid nå fram till en färgton såsom någotsånär bra överensstämmer med ytåldrat trä, som fått sin gråa färg av väderlek och vind. I litteraturen kan man upptäcka skilda rekommendationer av blandningsförhållandet. Den slutliga färgen beror på temperaturen, trämaterialet och ytans grovhet. Järnvitriol kan ge en flammig yta ifall panelens struktur har porösare områden eller områden med kärnvirke, eller om den utsätts för regn genast efter målning innan den torkat in.

Man brukar förorda ½ kilo järnvitriol
till ungefär 10 liter ljummet vatten vid behandling utav nytt virke. I en del fall kan en mer tunn lösning vara till fyllest. Det är tillrådligt att utföra test i god tid innan behandlingen, helst några månader innan, eftersom resultatet kan variera avhängig på virkets beskaffenhet, hur länge det har lagrats och så vidare. Det bästa resultatet uppnås på nytt virke. Allaredan efter några timmar blir ytan mörk och efter ytterligare någon månad får ytan en brungrå till silvergrå färg (av och till grågrön). Järnvitriolbehandlad panel som exponerats längre än en månad är olämpligt underlag för täckmålning.

En järnvitriolbehandlad panel uppför sig i princip såsom obehandlat trä. Åtgärd med järnvitriol
– skyddar inte mot regn, utan fukt ska kunna torka ut via att panelen ventileras bra
– skyddar inte mot solens UV-ljus, som bryter ner träet så att ytan eroderas och spricker
– ger ett litet till intet motstånd mot svamp- och mögelpåväxt
– ger en yta där träets struktur framträder
– ger en kulör som varierar med belysning samt luftfuktighet
– skänker större fuktrörelser i träet än målat virke
– kräver att spik och bleck är rostfria eljest rostar de så att rostränder bildas
– kan missfärga fönster, glas, fundament samt plåttak
– kan missfärga angränsande mark samt golvytor vid urlakning.

 

Lider du av mögelallergi?

Att reagera på mögel behöver inte innebära att man lider av mögelallergi. De som främst uppvisar mögelallergi är så kallade multiallergiska, det vill säga att de lider av flera andra allergier. En människa som är allergisk mot mögel reagerar på mögelsporer också utomhus där luften är till synes frisk.

Allergi är något som ökar, i huvudsak i den alltmer kliniskt rena västvärlden. Man förmodar att det beror på att celler som oftast har hand om att eliminera bakterier, virus och parasiter är understimulerade och plötsligt börjar skapa antikroppar mot för kroppen helt ofarliga ämnen, så som pollen, pälsdjur och mögel. Detta får till följd att en allergisk person reagerar kraftigt vid exponering av allergenet.

De allra flesta människor märker av om en inomhusmiljö är gravt angripen av mögel. Det kan röra sig om att man uppfattar en illa lukt som är som starkast när man precis kliver in i huset för att man sedan inom kort vänjer sig vid den. Det kan också röra sig om en rad andra symptom som är allt från ofarliga till rent hälsofarliga. Symptomen skiljer sig frekvent beroende på vilken typ av svamp det rör sig om.

En frisk person klarar nästan i alla fall självt av ett svampangrepp, men om man har en nedsatt immunförsvar p.g.a. exempelvis AIDS eller immunsuppressiva läkemedel så kan en svampinfektion, kanske till följd av mögelexponering bidra till väldigt farliga konsekvenser.

Mögel i hus bör helst förebyggas med Tvärstopp, annars omhändertagas direkt, oavsett ifall man har mögelallergi eller inte. Man sanerar lämpligen genom att avverka allt angripet material och ersätter det med nytt och fräscht. Om man inte kan avverka materialet så kan man använda mögeldödande medel såsom Fulstopp. Även vanligt diskmedel har mögeldödande effekt. Dessvärre tar dessa medel inte bort svampsporer samt mykotoxiner, vilka är de som kan verka hälsovådligt.

Det är vidare viktigt att man tar bort anledningarna till mögeltillväxten. Den huvudsakliga anledningen är fukt. Följaktligen är det vanligt med mögel i badrum och övriga våtutrymmen men även utrymmen som inte värms upp lika mycket som själva bodelen i ett hus, så som källare samt vind. Man ska se till så att utrymmena torkas ur och förblir torra eller möjliggör för bra ventilering vilket innebär att fukten kvickt elimineras från utrymmet.

Mögelallergi liknar till symptombilden pollen- och pälsdjursallergi

Mögelsporer är ofta så små att de kan sväva fritt i luften och följaktligen är det vanligt att man andas in det. På samma sätt som de andra nämnda allergierna så ger mögelallergi rinniga ögon, snuvig näsa, nysningar och i mer allvarliga fall astma.

Är man allergisk så finns det läkemedel att nyttja, både receptfri samt receptbelagd sådan. Det vanligaste att använda mot allergi, så som mögelallergi, är antihistaminer som intas i tablettform och som hindrar frisättningen av histamin och därmed allergiska symptom. Det finns dessutom ögondroppar ifall man har besvär med rinniga och kliande ögon, samt en hel mängd skilda nässprayer. Dessa läkemedel finns receptfritt. Om man drabbas av astmatiska bekymmer så ska man utredas av doktor för att få en korrekt astmamedicin utprovad. Dessa är vanligtvis i inhalatiosform och är receptbelagda.

Den som lider av mögelallergi ska inte känna sig tröstlös, det är möjligt att behandla!

Sanering – ett effektivt sätt att bli kvitt med mögel

Att sanera mögel kan betyda allt från att göra rent en yta av kakel med Fulstopp
till att praktiskt taget riva ut en fullständig inredning, byta ut takstolar samt gräva en ny källare. Vad som avgör saneringens omfattning är hur grundligt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel å andra sidan är en stor mängd svampceller som bildar en tråd vilka kallas hyf. Åtskilliga sådana hyfer bildar därpå ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan expandera invasivt och etablerar sig bra i porösa material, så som betong samt trä.

Mögel uppskattar att utöka där det finns fukt, så mestadels har man inte enbart problem med mögelangrepp utan också med fuktskador när man börjar utreda om det är läge för mögelsanering. Mögel trivs att gro på organiska material, så som trä, jord och smuts i exempelvis badrum. Gamla matrester har nog allihopa någon varit med om att hitta, övertäckt med ett ludet skikt mögel – det är det enkelt att slänga, men hur gör man ifall det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går dessutom hand i hand med dålig lukt – mögeldoften är en särskild lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man skildra den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det ofta redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. Särskilt i sitt eget hus är det komplicerat att uppfatta små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att utreda exakt var man har mögel kan man ta stöd av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en bra idé ifall man misstänker att det förekommer mögel och inte är säker på var.

Vid små angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli kvitt med möglet. Svampar kan inte utöka över rent kakel, utan kräver smuts, så som tvålrester samt hudavlagringar som förekommer i alla badrum. Man behöver föga material för att motarbeta möglet på sådana ytor – vanligt diskmedel att borsta med, och avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger därför att inte få åter möglet på ett tag.

Kom ihåg att det alltid finns en orsak till varför möglet växer, och det stavas i närapå alla fall fukt. Det är betydelsefullt att kontrollera ventilation och inte låta fukt bli stående.

Vid en aning mer omfattande angrepp kan man välja att använda fogging. Det är en apparat som värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då ta sig in på svåråtkomliga platser. Foggingmaskin uppföljs helst med avfuktare och det förekommer ett flertal firmor runt om i landet som håller på med detta.

I riktigt svårt angripna hus finns inget att utföra än att ersätta det angripna materialet. Det kan vara väldigt omfattande och kostsamt. Är angreppet så utbrett att man inte kan bo eller vistas i huset innan det ordnas så kan man ansöka om statlig ekonomisk hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta sätt är att man helt blir av med svampen samt dess sporer och mykotoxiner.

Att tänka på då man ska sanera

Att sanera mögel eller annan mikrobiell påväxt kan utföras på ett flertal skilda vis. Vilket vis man väljer ska helst grunda sig på hur omfattande angreppet är, vad det är för material som är angripet och hur allvarliga symptom man får av möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka utgör ett nätverk som heter mycel. Detta gör att möglet kan växa in i porösa material, så som betong och trä och då blir mycket svåra att ta död på.

Mögelsvamp trivs där det finns fukt och organiskt material att livnära sig på. Mögel kan avge sporer samt mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss annorlunda mycket. Typiska symptom som man kan få av mögel är sömnighet, huvudvärk, hosta, snuva samt upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett problem som inte ska tillåtas i något hem, utan ska åtgärdas så fort det upptäcks. Dålig lukt är ett vanligt tecken på mögel – det luktar unket samt instängt. Denna lukt biter sig ofta fast i kläder och inredning och kan bli svår att få bort trots att man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan växa i badrum, fastän kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig plats för svamp. Det beror på hudavlagringar samt tvålrester som samlas där när man duschar och badar. I kombination med ett illa ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter för möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med jämna ytor så räcker det oftast med att man städar ordentligt. För att bli kvitt med möglet kan man använda vanligt diskmedel samt avsluta med hjälp av ättika alternativt vittvinsvinäger. Undvik klorin eftersom det inte alls är gynnsammare mot möglet än ovanstående medel, men å andra sidan är betydligt sämre för naturen!

Se dessutom jämt över ventilationen vid en mögelsanering, med tanke på att den är enormt viktigt att fukten inte blir stående i ett utrymme eftersom det är en förutsättning för att mögel och annan mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer omfattande angrepp så ska man undersöka hur utbrett det är. Man kan då ta hjälp av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan uppfatta mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av undersökningen.

Vid fall där möglet växer över otillgängliga platser eller där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man använda så kallad fogging. Det betyder att man, med assistans av en speciell foggingmaskin hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att tränga in på svårtillgängliga ställen.

Det är angeläget att man inte uppehåller sig i rummet på samma gång som fogging sker, samt att man vädrar ut noga efteråt med tanke på att medlen man använder kan vara hälsovådliga. Ofta kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen provisorisk eller bestående avfuktare ifall det rör sig om mögel i till exempel källare, vind alternativt andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging eller vanlig tvätt tar bort sporer eller mykotoxiner.

Ifall mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska bidrag för att utföra en totalsanering, vilket de facto innebär att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta sätt är omständigt och kostsamt men ger i särklass det bästa skyddet eftersom man får bort både möglet, sporerna samt mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man alla ytor med Tvärstopp.

Avverka hussvampen

Att sanera hussvamp är ett stort och omständligt projekt – det finns inget enkelt sätt att bli av med denna fruktade svamp. Därför bör man skydda med Fulstopp eller Tvärstopp innan man får hussvamp – det är enkelt.

Äkta hussvamp, som på latin kallas Serpula lacrimans, ligger ofta latent i trähus och väntar på att miljön ska bli gynnsam. Det latinska namnet betyder ”den gråtande” och kommer från att svampen bildar klara vattendroppar på sin yta – det ser ut som om svampen gråter.

Hussvamp är en brunrötesvamp och anses vara en av de fullkomligt farligaste för virke och träkonstruktioner. Detta har att göra med hur svampen beter sig. Den bryter ner cellulosa i träet vilket förstör virkets bärkraft.

Äkta hussvamp växer precis som mögel i nätverk tillsammans med mycel som kan tränga in grundligt i träet. För att växa krävs det fukt och ofta är det åtskilliga svampar och annan mikroiell påväxt som har vuxit till sig i ett fuktskadat och angripet utrymme. Det gör det ibland svårt att separera hussvamp från mer benigna svampar. Exempelvis mögelhundar kan inte känna skillnad Serpula och mer ofarliga svampar.

Normalt pratar man om illa stank vid mögel – det luktar unket och gammalt, men i fallet hussvamp så kan man istället känna en lukt som av champinjoner. Det är inte heller samtliga gånger som svampen ens ger ifrån sig någon lukt.

Hussvamp växer vanligtvis i närhet av kalkrika material, så som skorstenar. Detta beror på att det avges oxalsyra när svampen bryter ner träet. För att svampen ska överleva krävs det att oxalsyran kan neutraliseras, vilket händer med hjälp av kalk. Renoveringar av skorstenar och annat där kalkrikt material har tillförts kan leda till att hussvampens dvala upphör och det plötsligt blossar upp.

Hussvamp känner man igen på de rejäla mängder sporer som avges från svampkroppen. Det kan liknas vid att någon har hällt ut kakao och det kan röra sig om åtskilliga miljarder sporer. Svampen kan också spridas kvickt om det är gynnsamma förhållanden – upp till 6mm per dygn!

Det definitivt viktigaste att fundera på när det gäller hussvamp är att minimera fukten. Det definitivt bästa sättet att hålla svampen på avstånd är att få det så torrt som genomförbart. Det är viktigt att poängtera att torka inte tar död på hussvamp utan endast medför så att den går in i ett dvalliknande tillstånd.

För att få bort hussvamp så måste man vara drastisk – avlägsna allt angripet material plus en säkerhetsmarginal på en meter av friskt material runt omkring angreppet. Man bör dock tänka efter med hur mycket man tar bort – ifall funktionen är intakt så behöver man inte avlägsna materialet – det kan räcka med att torka ut det noggrant. Elda upp allt av det borttagna materialet direkt för att ta död på svampen!

Ofta är en sådan omfattande sanering tätt sammankopplad med att renovera huset. Se då till så att allt nytt material samt byggnadsplatsen är ordentligt torr, med tanke på att man annars riskerar att få angrepp av mögel direkt i koppling till renoveringen.

För att sanera hussvamp krävs alltså att man avlägsnar angripet material – hur mycket är en bedömningsfråga – men framför allt så ska man se till så att svampen inte ges någon fukt!