Archive for June, 2011


Tensider gör rengöringsmedel effektiva

Tensider finns idag i, i stort sett, alla tvätt- och rengöringsprodukter. Tensider kan skapas ur både vegetabiliska och animaliska källor och finns med olika sorters laddning. Hur tensiden är laddad är avgörande för dess egenskaper. Tensider kallas ofta också surfaktant vilket kommer från engelskans Surface Active Agent. Vad tensiderna gör är påverkar ytspänningen i miljön […]

Read More...