Archive for October, 2013


Villa med fuktproblem

Det värsta du kan göra som husköpare är att anskaffa ett hus med fuktproblem. Problemet blir nära nog som i 2008 års finanskris där amerikanska institutionella investerare blev sittande på så kallade toxic debts, det vill säga, skulder som inte betalade sig. Fuktproblem är nära nog samma sak. Du som husköpare handlar ett villa och […]

Read More...