Archive for January, 2014


Vikten av varaktig sanering

Det som många lätt glömmer bort när de får bekymmer med lavar, mossa, mögel, alger samt svampar är hurdan hållbar sanering som egentligen görs när man avlägsnar problemet. När man antagligen sitter där med problemet så är tyvärr bland det sista man tänker på hurdan den sanering man är på väg att göra kommer att […]

Read More...