Archive for January, 2015


Att tänka på då man ska sanera

Att sanera mögel eller annan mikrobiell påväxt kan utföras på ett flertal skilda vis. Vilket vis man väljer ska helst grunda sig på hur omfattande angreppet är, vad det är för material som är angripet och hur allvarliga symptom man får av möglet. Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka […]

Read More...