Archive for February, 2015


Sanering – ett effektivt sätt att bli kvitt med mögel

Att sanera mögel kan betyda allt från att göra rent en yta av kakel med Fulstopp till att praktiskt taget riva ut en fullständig inredning, byta ut takstolar samt gräva en ny källare. Vad som avgör saneringens omfattning är hur grundligt och utbrett möglet är. Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som […]

Read More...