Alger kan växa överallt

Alger kan praktiskt taget växa överallt. Så länge de är i en fuktig ett klimat så kan en alg överleva där. Denna art av mikroorganismer behöver också tillgång till värme och syre. Dessa miljöer är men oftast utomhus då det är där som fuktighetsnivåerna mestadels är optimala. Alger i sig är inte så farliga för ditt hus, så länge du inte låter dem ta över totalt och hållet. Man ska dock vara försiktig med att förväxla alger med andra typer av angrepp som mögel alternativt hussvamp, då dessa kan få värre konsekvenser.

Det pågår ständigt en debatt emellan experter på området om algangreppen har ökat de senaste åren. En del hävdar att vi enbart har blivit bättre på att känna igen algangrepp och andra typer av anfall. Bland de som hävdar att de ökat finns två teorier: den ena menar att de minsann har ökat samt att detta beror på att de färger som vi använder för att måla våra hus idag är mycket mer miljövänliga varför alger, mögel, mossa, lavar och hussvamp nu växer i och på våra hus i större utsträckning. De andra menar att det snarare beror på den globala uppvärmningen och att Sverige totalt enkelt blivit varmare och vi upplever mer snö varje år som ger upphov till större problem med fukt, och väta samt annorlunda typer av angrepp går hand i hand med varandra.

Undersökningar visar oxå att det är mer bekymmer med alger, väta och mögel i Stockholm samt dess omnejd än på den svenska västkusten. Man menar att detta beror på att västkusten har ett mer blåsigt samt kargt klimat än Stockholmstrakten. Vidare spelar nivåerna av luftförorening en betydelse då alger samt mögel många gånger kan bringa föda från luftföroreningarna samt därjämte kan alger och mögel gro enormt väl på exempelvis smutsiga fasader.

Det man som villaägare själv kan justera, alternativt i alla fall ha någon som helst chans att justera, är fukt, genom att se till att utrymme under hus, grund och vind har riktig ventilering samt dränage där det kan behövas.

Om man då får ett anfall så bör man tvätta bort det för att undvika att det förvärras. Det finns dock inga genvägar, det handlar helt enkelt att avlägsna det med assistans av rengöringsmedel och sedan skrubba, skrubba, borsta. Det finns en hel uppsjö med annorlunda typer av rengöringsmedel som man kan använda samt de kostar allt ifrån under en krona upp till många hundra kronor per liter. I enlighet med en undersökning som Folksam genomförde för ett tag sedan så visade det sig att den mest prisvärda samt mest effektiva lösningen var en blandning av vatten och en vanligt svenska miljömärkt diskmedel som vi alla har hemma. Kostnaden för denna låg långt under en krona per liter när det var färdigblandat. Samt dessutom så skyddar denna lösning miljö mycket bättre i många fall.

Hurdan tvättar du fasaden?

– Använd vanligt diskmedel
– Om inte detta fungerar, gå över till mer aggressiva alg- och mögeltvättmedel
– Tvätta alltid nerifrån samt upp
– Undvik att begagna högtryckstvätt då detta kan ge upphov till att vatten tränger in i väggen mellan panelerna

OBS! Om huset är målat med så kallad slamfärg, art Falurödfärg och dylikt, så skall man totalt undvika att tvätta med fluid utan snarare torrborsta dän eventuella angrepp från alger