Att sälja, köpa samt äga ett mögelskadat hus


Klicka på bilden för mer info

När man är på väg att avyttra eller köpa ett hus så är förmodligen bland det sista som man vill höra att huset är angripet av mögel, eller är ett s.k. mögelhus. För köparen börjar mardrömmarna att flyta runt i huvudet om hur mycket detta kan kosta, hur lång tid det tar, etc., medan säljaren ser oändliga räkningar före sig för lagning av dessa skador.

Vi läser ganska var dag om personer som blivit lurade att köpa hus med mögelskador samt hurdan de nu driver långdragna processer för att få rätt mot säljaren. Vad man inte ska glömma är att säljaren mestadels sitter i samma båt. Denne är, eller var, förmodligen lika ovetandes om att det fanns mögel i huset, som köparen, och denne upplever förmodligen på samma sätt som köparen oroar sig för dyra räkningar för mögelsanering.

Sammanfattningsvis så är det inte roligt för någon av de inblandade partnerna på något sätt när man börjar dryfta om mögelskador. Husmögel brukar mestadels betyda problem med mögelallergier, astma och andra sjukdomar. Mögel i duschrum samt på fasad kommer att kräva en alltigenom mögeltvätt samt sanering.

För att inte tala om hurdan bristfällig arom det skänker källa till samt farlig miljö detta är för ett litet barn att växa opp i. Enligt studier vid Lunds Universitet har det visat sig att mögel kan ge upphov till bildandet av så kallade mykotoxiner, och dessa toxiner är i sin tur gifter som kan vara allergi- samt cancerframkallande.

Det man tidigare trott är att de toxiner som mögel ger upphov till har varit i hyfsat små mängder att det inte är hälsofarliga, men det visar sig att nivåerna är närmare 500 gånger högre än tidigare trott och att de visst kan ge upphov till bestående skador.

Vad man ska vara aktsam med är så kallade krypgrunder. Krypgrund är en inne version av torpargrund, det vill säga att en trästruktur vilar på pelare som höjer upp själva grunden över marknivån. Detta gör att grunden är lättplacerad samt förhållandevis billig att anlägga.

Problemet är att denna typ av bas är fukttrög, vilket gör att väta ansamlar sig samt mögel enkelt uppstår. Detta beror på att krypgrunden, då den är upphöjd från marken samt naturligt ventilerad, under sommaren låter varmare luft inhölja under grunden där den möts av kallare luft.

Resultatet är att den varmare luften kondenseras och kan då preja in i trästrukturen som då kan anträda mögla. En teoretisk lösning skulle vara att försegla grunden hermetiskt så att inte varm luft kan tränga in under grunden, men detta skulle däremot göra det genomförbart för väta att tränga upp ur marken som i sin tur skulle kunna preja in i trästrukturen.

Enligt en redogörelse framställd av Anticimex har närmare 175.000 husägare problem med fukt- och mögelskador. Det visade sig att 31 % av de villor som Anticimex besiktigar har en så kallad krypgrund och att hela 35 % av dessa lider av problem med exakt fukt samt mögel.

Enligt Anticimex kan en sanering av en krypgrund kosta allt emellan 30.000 upp till 250.000 att åtgärda. Många upptäcker som sagt aldrig möglet förrän vid besiktning i samband för försäljning samt då innefattar inte hemförsäkringen. Ett mögelskadat hus kan alltså lätt förvandlas till en mardröm för den som äger, säljer alternativt handlar mögelhuset.