Den svenska marknadens bästa medel mot alger


Klicka på bilden för mer info

På den svenska marknaden finns vad som kan liknas vid på tok för många algmedel att välja på. De flesta funkar på samma sätt; de stöder på ett eller annat sätt till att få dän algväxt från någon form av area. Man kan nära nog säga att det finns lika många metoder för att föreslå gottgörelse med alger som det finns människor som har haft problem med alger.

Ett av de vanligaste hemmakokade algmedlen är en blandning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes alternativt dylikt, samt vanligt ljummet vatten. Man tar sedan en borsta och skrubbar de områden på sitt hus som lider av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar detta fungera alldeles bra. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan användas. Dessa brukar mestadels kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till många hundra kronor per liter. Man kan diskutera mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man kollar på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett tips på ett bra samt mycket billigt recept på algmedel. Normalt brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid som späs med vatten, detta kallas för bensalkonklorid. Orsaken varför inte många vet detta beror på att tillverkarna oftast använder ett annat namn för det, som till exempel kvartär ammoniumförening eller N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för avancerat för att man skall kunna mixa detta själv. Och det är precis detta som tillverkarna vill klara.

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan köpas på butelj i hög koncentration och sedan blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan köpas för under 400 kronor från de flesta butiker som saluför kemiska produkter. Bensaltensiden kan sedan spädas till lägre fokusering för att användas som rengöring.

Om man tittar på de rengöringsmedel som innehåller bensaltensid som finns på marknaden brukar inblandningen av bensaltensid vara runt 8%. Vidare ges på bruksanvisningen att man bör blanda ut denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, alltså landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid med en blandning på 8% kan kosta allt emellan 50 ända opp till 200 kronor per liter. Om man själv mixar kan man således undkomma med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, om man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax över 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan sedan användas för att bekämpa alger, mögel, mossa samt lavar i alla utrymmen där de kan tänkas växa såsom badrum, källare samt andra miljöer med bristfällig dränering.

Man kan till samt med begagna bensaltensid som förebyggande kemikalie i målarfärg. Man bör då blanda ungefär 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg och sedan måla som vanligt. Detta ger ett beskydd mot algangrepp som varar flera år och effektivt sätt kostar enormt lite, före allt arbete på somrarna.

Vad man men skall vara aktsam med när man använder bensaltensid, samt alla andra kemikalier för den delen, är att man använder korrekt skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma kläder samt handskar och att man hanterar den med största försiktighet så man inte spiller då det kan få förödande följder, till och med algmedel kan vara farligt alltemellanåt.