Fukt, betong, mögel – en dålig kombination

Fukt, betong samt mögel är en sammansättning som inte bordar bra i ett hus. Många är problemen som kan uppstå. I själva verket är det ingen sammansättning utan framför ett flödesdiagram: fukt och betong tillsammans kan ge källa till mögel som inte är att leka med. Om man får problem med mögel så måste man bums genomföra en sanering av detta för att undvika att behöva renovera hela eller delar av sitt hus.

Hurdan börjar mögel växa?

Mögel föredrar mörka samt våta miljöer, det är på grund av detta som mögel börjar växa på saker i kylskåpet; fralla, ostar, samt antagligen till samt med andra livsmedel. När det innefattar hus så översätts detta till allehanda miljöer med dålig alternativt potentiellt bristfällig dränage, till exempel i källare, badrum, i vid grunden samt andra ytor av betong som har bristfällig dränage. De flesta hus har två punkter där dräneringen är sämre, eller precis så bra som den behöver vara under normala förhållanden. Problemen erhålla under vår och höst då blåst samt snö under perioder kan vara högre än vanligt vilket gör att dessa riskzoner når en punkt där husets egen duglighet att avlägsna fukten helt lätt inte är tillräcklig.

Vad som händer när det regnar samt blåser är att väta tränger in i huset, men så inom kort det är över så börjar det torka upp igen samt de utrymmen som är flest utsatta för fukt; betong till exempel, blir återigen torra. Under vår samt höst så brukar det regna och blåsa, för det första, mycket mer, samt för det andra, under mycket längre kontinuerlig tid samt dessutom utan att det hinner torka opp. Resultatet blir att riskzonerna kommer att vara under konstant väta och det är här som mögel samt hussvamp trivs.

Man kan identifiera mögel bland annat igenom att det ger upphov till bristfällig lukt. Har man någonsin varit i ett loge för fotbolls- eller ishockeyspelare så känner man en nästan stickande arom där; det är mögel i sin förklaring. Oxå städskrubbar i offentliga inrättningar doftar oftast som mögel.

Vad gör man när man fått ett mögelangrepp?

Nyckelordet är mögelsanering. Så snart man misstänker att man har problem med mögel bör man ta in en expertfirma för att avgöra hur allvarligt problemet är, det bästa är att ta en mögelhund som totalt lätt luktar sig till var du har problem. Är angreppet lättare så kan man mestadels med enklare metoder bekämpa det, mestadels brukar det räcka med att man ställer in en fuktavlägsnare som man låter stå på ett par timmar per dygn för att få bort fukten som i sin tur ger källa till problemet. Är det däremot allvarligare så finns det annorlunda kemikalier som man kan behandla möglet med. Det rekommenderas starkt att använda sig av experter då man mestadels behöver använda skyddsutrustning samt det krävs förkunskaper för att använda sig av kemikalierna.

För att avsluta rekommenderar vi starkt att du antingen inhandlar en luftavlägsnare som står på bestående eller att du överväger att anlägga om ventilationen om du märker att du har frekvent problem med mögel i de miljöer där du har bekymmer med väta; betong, källare samt bas.