Gröna Alger – ett snällare glosa för cyanobakterier

Om någon talar om att de har bekymmer med en aning gröna alger på sin mark så väcker det inte särskilt mycket liv. Men om man börjar tala om en variant av dessa gröna alger så kan det handla om cyanobakterier som låter hyfsat mycket allvarligare. Dessa cyanobakterier återfinns framför allt i bräckt samt sötvatten, men oxå i jord så som trädgård, då i symbios med andra växter. Problemet med denna art av gröna alger är att de kan tillverka så kallade toxiner, som är gifter. Detta sker när algerna blommar.

Var kan man då få bekymmer med gröna alger på sin lott?

Många svenska husägare med lite lott har på senaste tid börjat anlägga små mysiga vattenansamlingar någonstans för att alstra en så kallad oas. Problemet med dessa så mikrosjöar är att de oftast har enormt bristfällig cirkulation och det blir stående, resultatet brukar då vara bland övrigt dålig lukt, att det börjar expandera lavar samt mossar och till och med ibland mögel samt svampar. Men det bestämt allvarligaste är som sagt att det kan börja expandera gröna alger, alternativt cyanobakterier.

De toxiner som cyanobakterier vanligt kan producera är lipopolysackaridtoxiner, levertoxiner och nervtoxiner. För att beskriva dem lite närmare:

Lipopolysackaridtoxiner – dessa toxiner finns i cellväggarna hos cyanobakterierna samt de består av fettsyror och sammansatta kolhydrater. De används av cyanobakterien för att bygga opp dess cellvägg.

Levertoxiner – är den mest förekommande toxinen och är i själva verket peptider. De bestämt viktigaste heter nodulariner samt mikrocystiner, men det finns ett stort mängd varianter av detta toxin.

Nervtoxiner – är vad som heta alkanoider. De vanligaste är saxitoxiner, homoanatoxin-a, anatonxin-a samt anatoxin-a(S). De innehåller kväve samt oxygen, väte eller hydroxid som bland annat återfinns i växer som används för att alstra kokain och nikotin.

Lipopolysackaridtoxiner är de läskigaste toxinerna givet hur de funkar. Toxinerna överstimulerar alltså musklerna till den grad att de går in i en förlamning.

Hur märker man om man blivit utsatt för dessa toxiner?

De vanligaste symptomen som uppstår vid intag av toxiner är: feber, magkatarr, diarré, kräkning, illamående, magsmärtor, leverinflammation och allmän brist. Det är extra viktigt att vara uppmärksam på dessa symtom för spädbarn samt personer som har bekymmer med sjukdomar relaterade till lever och njurar.

Det enklast sättet att utsättas för toxiner är att inmundiga vatten som innehåller toxiner. Man kan oxå utsättas för de där blott igenom att komma i kontakt med det med stora ytor av fäll, men detta är lite mer långsökt och enormt få fall har registrerats och bara i extremfall. Huvudsaken är att man måste vara extra försiktig gravida som leker i den fina lilla dammen som man har i trädgården samt att barnen inte utsätter sig för vattnet som ser en aning grumligt ut. Det bästa är att antingen byta ut vattnet var tredje dag alternativt ha en pump som pumpar runt vattnet då detta motverkar att alger hinner bildas.

Också om gröna alger antagligen tittar på rätt så harmlösa ut så kan de bestå av en allvarlig hälsorisk under vissa förhållanden. Man ska därför om man har en liten damm i sin trädgård se till att underhålla den på rätt sätt för att undvika att gröna alger kan anträda växa.