Hur fungerar Boracol?

Boracol är ett träimpregneringsmedel som tillverkas av ett företag som heter Sansin från Kanada. Det är ett behandlingsmedel för trä för att föregripa attacker som uppkommer av insekter, svampar, fukt samt mögel.

Mögel- samt insektsskydd

Trä har en karakteristika som är enormt egen, timmer är varmt och organiskt. Timmer har en charm som ingenting övrigt material egentligen har och det gör det unikt. Men trä måste skyddas, då det är organiskt är det naket för en rad med hot som man vill undvika. Framför allt handlar det om mögel, svamp och insektsangrepp. Boracol är en borbaserad produkt som förser träet med ett naturligt skydd utan att affektera dess yttre.

Boracol är en icke-organisk vattenlöslig produkt som använder borsyra, en naturlig förmultningshämmare, för att skydda mot svampar samt insektsangrepp. Fukt, som allmänt uppstår i badrum, utrymme under hus och andra miljöer med dålig dränage eller där vatten utsätter naken betong samt kakel, är den principiella orsaken till att timmer förmultnar och möjliggör för mögel att anträda expandera. Det är oxå denna väta som trä naturligt stå sig som Boracol utnyttjar för att fullsatt ut kunna genomtränga träet. Boracol utnyttjar träets naturliga fibrer för att låta borsyran tränga in i träet och så på sätt långsiktigt kunna beskydda träet mot fuktskador.

Tjugo procent av Boracol är så kallad aktiv materia som kontinuerligt tränger in och skyddar träet, även om man torkar ut träet. Många andra träbeskyddande produkter torkar bokstavlig talat ut om träet torkar vilket kan alstra bekymmer. Utemöbler i trädgården brukar till exempel ofta stå ute hela sommaren i både sol och regn. Detta är en miljö där de utsätts för både väta samt torka. Det samma gäller oxå trädäck på båtar som går från torrt till vått under hela sommaren. Det som är riktigt imponerande med Boracol är att det dessutom funkar på andra icke-organiska ytor som exempelvis sten och betong.

Boracol är klassade som bekämpningsmedel av kemikalieinspektionen. För yrkesmässigt bruk i behörighetsklass ett par och för privat bruk i behörighetsklass tre. Det finns ett par typer av produkter som säljs i Sverige. Den ena är Boracol 10/2Bd som rekommenderas att använda för att bekämpa bakterie- och mögelangrepp både inomhus samt utomhus. Den andra är Boracol 20/2Bd som rekommenderas att begagna mot röta som uppstår i samband med fuktskador både inomhus samt utomhus, exempelvis ruta, träfasader, takstolar samt bjälkar, samt mot svampangrepp och insekter som angriper timmer. Också om Boracol inte är organiskt så är det en produkt som inte skänker upphov till varken kräfta alternativt allergier.

Boracol skänker ett långvarigt samt bra beskydd som motverkar och dödar både torr- och våtröta, bakterier, svamp- (då specifikt äkta hussvamp), alg- samt insektsangrepp. Boracol kan oxå användas som för att “bota” en area som allaredan blivit attackerad av svamp, röta eller insekter. Det är maximal rekommenderat att begagna Boracol för hustak, golv samt bärande struktur som är tillverkat av trä; bjälkar därtill dörrar samt ruta. Boracol är därjämte luktfri, färglös, icke-brandfarlig samt enkelt att applicera på både gamla och nya ytor.