Hur tvättar man fasader?

Vi drabbas alla av lite småsmutsiga fasader alltemellanåt. Kanske inte så konstigt, som allt övrigt i våra dagliga liv, automobil, båt, golv, tak, sommarstuga, så blir också våra husfasader smutsiga. Många antar dock att husets fasader inte blir smutsiga, det kan i alla fall verka så, för fler än en har man sett med riktigt avskyvärt smutsiga fasader. Smutsen på fasaderna är dock lite avvikande än det vi är bruk på bilen, båten samt i hemmet. Den är absolut inte damm, utan framför en blandning av vad vi hittar på bilen och båten och litet övrigt. Det är mestadels sand, jord samt organiska material som letar sig till fasaden. Även föroreningar i luften sätter sig på fasaden.

Men den stora skillnaden är vad det kan bli av denna lort på en framsida och som oftast inte händer med bilen eller båten. På fasaden samt runt omkring källaren, grunden och andra ytor av betong med lite halvtaskig dränage kan alger, lavar, mossa, mögel och till samt med hussvamp anträda växa. Och detta kan leda till allvarligare problem än bara estetiska.

Hurdan skall man då rengöra sina fasader?

Här kommer två enkla förslag på hur man kan rengöra sina fasader. Det finns i själva verket i grund och botten tre metoder för att tvätta fasader som beskrivs nedom. För att kunna effektuera dem behöver man följande rekommenderade materiel: tvättborste, piassavakvast, målartvätt, tvättmedel, stege, regnställ, stövlar, gummihandskar samt en lång vattenslang för att komma åt överallt.

1. Den flest “primitiva” metoden är med vattenslang och piassavakvast och borsta, skrubba, skrubba. Det är ganska tungt, men ger ett ganska bra resultat. Det rekommenderas att man gör det jämnt, säg en gång om året för att hålla fasaden fläckfri. Den största fördelen är att den här metoden är väldigt bra för miljön.
2. Om man vill gå på det hårdare skall man använda någon form av rengöringsmedel som man blandar vattnet med. Detta skänker fördelen att man blott behöver upprepa behandlingen vartannat år ungefär, men det påverkar miljön lite mer. Så här gör man enklast:
a. Fukta fasaden med en vanlig vattenslang (inte högtryckstvätten)
b. Spruta på rengöringsmedlet med en trädgårdsspruta
c. Samt sedan skrubba, borsta, skrubba med en trädgårdsborste
d. Spruta sedan av med vanlig vattenslang, nerifrån samt opp.
3. Om det är målning som skall göras måste man feja på djupet. Man rekommenderas att följa följande instruktioner:
a. Vattna fasaden med en vanlig vattenslang
b. Spruta på målartvätt på fasaden med en trädgårdsspruta
c. Samt skrubba sedan med en trädgårdsborste
d. Skölj av med en vanlig vattenslang, nerifrån samt upp.
e. Lämna fasaden ifred så den kan torka, ju längre desto bättre, helst uppåt två veckor för att vara riktigt säker.

Har man också problem med alger, mossa, lavar, hussvamp alternativt mögel så skall man före man tvättar fasaden behandla den med behandlingsmedel speciellt avsett för dessa problem och sedan tvätta sina fasader som beskrivet ovan.