Hurdan göra för att få bort mossa från gräsmattan samt andra ställen

Ett av de mest frustrerande problemen för svenska villaägare under sommaren och semestern är hurdan man kan få bort mossa från sin i annat perfekta gräsmatta. Fler än en svordomsramsa har hört i semesteridyller över hurdan denna icke-gudomliga alster år efter år kommer tillbaka samt förstör den annars så välskötta gräsmattan. Och hur kan det anlända sig att gräset är så perfekt på golfbanan trots att de minsann bör ha samma problem?

Men det är inte blott i gräsmattan som det växer mossa, också om man oftast inte tittar samt bryr sig om något övrigt ort. Det är egentligen den mossa som växer i gräsmattan som innebära minst problem, eller i alla fall fara för ens hem. Det är de mossor och alltemellanåt lavar som växer runt omkring samt som påväxt på huset samt direkt mot betong som minsann består ett reellt problem. Dessa mossor brukar mestadels inte störa så mycket, men de drar till sig fukt, och fukt samt mögel kommer hand i hand. Mögel leder i många fall till värre bekymmer som kan alstra behov av att renovera.

För att få dän mossa i gräsmattan finns två enkla samt inte allt för dyra knep. Tumregeln för mossa är att ju mindre gräset trivs ju bättre trivs mossan och vice versa. Man bör därför i så stor utsträckning som genomförbart prova få gräset att trivas och växa. Rent kemiskt så beror mossväxt oftast på att pH-värdet i jorden och gräsets direkta omgivning sjunker under den optimala pH-nivån 6.5 till 7.

Man kan begagna sig av bland annat Mossa GTI alternativt Weibulls Mossa som säljs i stor utsträckning. Problemet med dessa medel är att de är ganska dyra och i många fall så skadar de jorden i gräsmattan vilket i sin tur påverkar grundvattnet. Sedan finns det något som heter järnsulfat som inte är allt för dyrt avhängig på i vilket format man köper det. Man kan nämligen köpa det som bekämpningsmedel samt det beskattas då högt, eller så kan man köpa det som svinfoder och det har då en mycket lägre beskattning. Resultatet är att svinfodret är nästan hälften så kostsam.

Järnsulfatet dödar väldigt snabbt mossan som svartnar i loppet av ett litet antal timmar från att ha lagt på det. Problemet med järnsulfat är att det ger källa försurning av jorden vilket inte är särskilt miljövänligt oh hållbart i längden för en kry och vacker gräsmatta. Min personliga favorit är dock kalk. Kalk är väldigt billigt att anskaffa då man kan få tag på det i storsäck som räcker enormt lång tid. Man sprider det över hela gräsmattan och detta kommer praktiskt sätt att förbättra pH-nivån i gräsmattan samt ge energi till gräset som på så sätt kommer att kunna tränga undan mossan. Det bästa av allt är att kalk överhuvudtaget inte skadar miljön. När kalken når ner till grundvattnet så ger det inte upphov till någon kontamination utan fungerar snarare som för att bekämpa försurning av vattnet.

Det finns en avigsida med kalk och det är just att resultatet inte är direkt. Man måste ha tålamod samt med jämna gap sprida ut mer kalk, men i det långa loppet så är bägare det bästa sättet att få bort mossa.