Husmögel – antagligen inte så ofarligt som man fordom trott

De flesta en aning äldre trähus, samt även nyare, har någon form av problem med husmögel. Enormt få hus är totalt fria. Små mängder utgör ingen direkt fara för oss, men det är de små mängderna som växer till sig samt blir stora mängder, och det är de stora mängderna som är farliga. Man skall inte godkänna att det finns synligt mögel inne alternativt att det finns en tillstymmelse till lukt av mögel.

Det finns en rad problem som är förhållandevis relaterade till varandra och som i lekmannaspråk sammanfattas som ’sjuka hus’. Bland de ’sjukdomar’ som ett trähus kan drabbas av återfinns angrepp av alger, lavar, mossa, mögel samt hussvamp. Det som är farligast ur en hälsosynpunkt är möglet.

Mögel ger upphov till bristfällig lukt, lukten är en aning frän samt doftar lite som en bag med träningskläder som inte packats ur på två dagar, det vill säga inte särskilt trevligt. Mögel kan ge källa till allergier samt astma, ögon- och hudproblem, nervproblem, allergi samt till samt med cancer. I enlighet med studier från ett par stora amerikanska universitet så kan oerhört höga nivåer av mögel ge källa till “skador och funktionsrubbningar av organ samt system”.

Enligt dessa forskare så finns en samband emellan exponering för mögelgiftet mykotoxiner samt okontrollerade blödningar. Som ett resultat kan det för vuxna innebära att man med frekvens börja blöda näsblod utan vidare. För spädbarn, som är långt mycket mer känsliga, så kan det istället handla om lungblödningar samt det hävdas att det till och med förekommit dödsfall till följd av mykotoxiner.

Om man har problem med husmögel inomhus så bör man bums göra en mögelsanering. Det första som bör göras är att söka opp alla mögelangrepp som finns i huset. Det enklaste sättet att finna alla punkter är att hyra in en specialist med en så kallad mögelhund som söker genom hela fastigheten. Hunden har hyfsat känsligt luktsinne att den känner och hittar alla angrepp som finns.

Nästa steg är att bedöma hur allvarligt angreppet är i praktiken samt således kunna avgöra vad som behöver göras för att bekämpa det. I lindrigare fall samt om det är i ett avskilt plats som har stor förmåga för att utsättas, typ utrymme under hus, badrum eller vind, och om det kan relateras till fukt, så brukar det funka att bara ställa in en luftavfuktare i utrymmet som sänker luftfuktigheten. Man kan även begagna en så kallad fotokatalysator som totalt lätt suger in luften i apparaten och strålar den med UVC.

Men om problemet är värre samt har spritt sig till andra utrymmen förutom de ovan nämnda måste man ta in experter som till exempel Anticimex så de får göra en adekvat mögelsanering. Detta kan betyda att de kommer öppna upp väggar och hustak om dessa är angripna och därjämte används ofta vad som kallas en fogger, eller rökmaskin, som kommer åt i alla skrymslen samt hörn i ett hus. Rökmaskinen använder en saneringsvätska avsedd för just borttagning av husmögel som avdunsta samt pressas med övertryck in i alla skrymslen och vrår för att få dän problemet med mögel.