Hussvamp – hur allvarligt är problemet?

De flesta trähus har hussvamp som ligger latent i träet, beredda att bryta ut ut när som helst. Orsaken varför detta i många fall inte sker är att förhållandena för den äkta hussvampen att expandera inte är optimala och de ligger alltså som sporer i träet.

Det finns en rad variabler som kan ge upphov till att hussvampsangrepp bryter ut, bland de där är fukt, passande hett samt tillgång till kalk. Den optimala fuktnivån för träet är 30 % fukthalt i virket och ungefär 20 grader varmt. Orsaken att hussvampen behöver kalk är att kalken hjälper till att neutralisera den oxalsyra som bildas vid nedbrytning av träet samt som funkar som en form av hämmare för att hussvampen skall sprida sig till andra delar av träet.

Kalk finns vanligt inte fritt i luften och man måste därför finna källorna till det för att på så sätt kunna döda dessa. En normal källa är renoveringar där cement används, exempelvis vid upprustning av husgrund alternativt rökgång. Kalken kan spridas förhållandevis ledigt och preja in i vilken vrå som helst.

Det kan av den orsaken vara svårt att hitta all dold kalk och ännu värre så kan arbetet för att rengöra hussvamp försvåras avsevärt. Det absolut mest smärtfria sättet att undvika bekymmer med hussvamp är att ta ut en hussvamp- försäkring. Det kan vara en aning kostsamt, men är antagligen det som kan få dej att sova bäst om nätterna. Det är angeläget att anteckna att en vanlig hemförsäkring i de flesta fall inte täcker denna art av skador.

Det finns andra metoder som man kan använda sig av för att föregripa problem med hussvamp. Bland annat bör man se till att alla våtutrymmen är fria från annorlunda typer av läcka, då fukt är roten till alla bekymmer med svampangrepp. Man ska också se till att vatten alternativt väta ansamlas någonstans, detta kan orsakas på dålig avrinning och brist av adekvat lufttillförsel. Det sista som man också kan göra är att kontrollera att ytor som inte bör utsättas för fukt, inte utsätts för fukt, det kan till exempel handla om takrännor, utrymme under hus samt husgrund.

Om ett bekymmer men uppstår så gäller samma gyllene bestämmelse som innefattar för all art av byggnad och fordon; ju snabbare man åtgärdar problemet, ju mindre kostar det. Ett anfall från äkta hussvamp kan under optimala förhållanden äta sig igenomstukturen på ett hus på bara två månader samt lämna som resultat en sanering som kan kosta nästan lika mycket som att bygga ett nytt hus.

Vid första indikation på ett angrepp bör man bums kontakta ett företag som specialiserar sig på att åtgärda hussvampsangrepp. Det finns ett flertal auktoriserade affärsverksamheter i Sverige, det mest kända är antagligen Anticimex, som för många är synonymt med all typ av sanering.

Det brukar mestadels kosta en del att anlita ett saneringsföretag, men i slutändan är det mycket billigare än att behöva bygga ett nytt hus. För att inte tala om den hälsorisk som man potentiellt utsätter sig för när man bor i ett hus som har blivit angripet av hussvamp.