Hussvamp – saker som man kan genomföra


Klicka på bilden för mer info

Om man får bekymmer med hussvamp så är rappa hussvamp åtgärder nyckeln för att problemet inte ska förvärras. Hussvampen ligger mestadels latent i trästrukturen och väntar på rätt förutsättning för att bryta ut. Problemet med hussvampen är att man många gånger inte märker den förrän det är för sent. Den har som karakteristika att den äter igenom träet och lämnar det med uttorkade små kuber som faller sönder när man rör dem. De här små kuberna syns dock inte förrän man som sagt rör dem.

Hussvampen kan även sprida sig väldigt snabbt från ett ort till ett annat. Forskning visar att hussvamp kan växa upp till 20 centimeter i månaden vilket gör att ett omfattande angrepp kan uppstå på blott några få månader. Det viktigaste som hussvamp kräver för att expandera är rätt fuktighetsnivåer; en relativ luftfuktighet på över 85% brukar generellt möjliggöra för hussvampen att ta fart i sitt växande, eljest så ligger den bara kvar samt väntar. Hussvampen burkar oxå kallas för “den gråtande” svampen då det ser ut som den gråter, men till skillnad vad många anser att hussvampen klarar att ansamla nog mycket fukt för att kunna växa är detta falskt, hussvampen behöver visst en extern brunn för fukt.

Vad kan man genomföra?

Väta är som sagt nyckel för att hussvampen ska expandera precis som för alger, mögel, mossa, lavar samt andra typer av påväxt. Det är på grund av detta hussvampen oftast växer i utrymmen med dålig dränage som till exempel badrum, utrymme under hus samt andra ytor med blottad betong.

1. Se först och främst till att avgöra vilken art av svamp det handlar om, många andra angrepp kan vara mindre farliga och det är angeläget att kunna exakt vilket det handlar om.
2. Övergå sedan till att söka opp fuktkällan, härifrån så kan du bedöma skadans grad och typ hundraprocentigt. Var beredd på att ett angrepp från hussvamp är enormt likt ett isberg; du ser föga någonting på ytan. Men när du börjar riva var aktsam, många gånger går det att rädda mycket stoff om man är aktsam. Tänk på att vanliga mögelhundar mestadels INTE hittar hussvampangrepp.
3. Avled all väta, det vill säga, installera lufttillförsel, bygg om, etc.; vad som krävs för att fukten inte ska recidivera. Svampen klarar sig inte utan väta och kommer då att igen gå “i dvala”.
4. Se till att torka ut allt angripet och omgivande trä till en relativ luftfuktighet på under 85% så att spridningen avbryts.
5. Byt ut det timmer som är ingripet då det kan påverka säkerheten i konstruktionen. Det är inte nödvändigt att byta ut oxå friskt virke, så slösa inte pengar på det. Vad som dock är värt att satsa i är ett stort bål med det borttagna materialet så att hussvampen för en gångs skull bränns opp.
6. Efter att allt är klart bör man kontrollera om saneringen varit framgångsrik. Det gör man lättast med hjälp av en hydrometer som mäter den relativa fuktighetshalten i luften. Mät på ett flera ställen för att på så sätt kunna bedöma om dina hussvamp åtgärder har fungerat!