Mossa i gräsmattan och på huset


Klicka på bilden för mer info

Varje år slösar vi svenskar miljontals kronor samt flera timmar på att prova få bort mossa och lavar från våra hus och gräsmattor. Alltemellanåt kan det nästan liknas vid en evig process då till exempel grön mossa som växer på gräsmattan mestadels återkommer kommande sommar så lång tid vi inte gräver opp hela gräsmattan samt ersätter den med en helt ny. Det finns dock två trix som kan hjälpa till att underlätta detta arbete.

Det är inte bara i gräsmattan som mossa samt lavar växer, det är också på, i, under och över våra hus, mer eller mindre. Specifikt lavar brukar i själva verket blott ha ett estetiskt inblandning på våra ägor och de är minsann ganska harmlösa. De brukar till och med bara bra indikationer på hur bra luften är där de lever.

Vanligt så brukar man säga att ju mer lavar som växer, desto renare är luften i dess omgivning. Även om vissa kan tycka att det inte ser så trevligt ut så skall man vara glad då man svart på vitt bor på ett ställe där omgivningen är nyttig.

Det finns ett par ställen där man dock skulle föredra att det växte så mycket mossa och det är bland annat mossa på stenplattor, i gräsmattan, på takpannor och mossa på asfalt. Det finns ett ganska enkelt knep för att bekämpa mossa.

Man tar samt blandar en till två deciliter järnsulfat med tio liter vatten för varje 50 kvm gräsmatta. Häll på det under våren runt april-maj för bästa effekt. Detta eliminerar nära nog garanterat expansion av mossa i gräsmattan.

Man kan oxå gödsla gräsmattan under början av säsongen för att på så sätt assistera gräset att växa sig över mossan samt på så sätt kväva den istället för att det motsatta sker. Då mossa trivs på skuggiga ställen brukar det ofta vara där som den växer bäst. Det finns somliga gräsarter som är anpassade att expandera i skuggigare miljöer samt det kan rekommenderas att så dessa på de platser där mossan sysslar med att erövra.

Mossan kommer men alltid att ha ett övertag mot gräset. Vanligt svenskt gräs som de flesta har i sin gräsmatta växer inte mer när temperaturen i jorden går ner under 10 grader, den avstannar helt. Mossan däremot fortsätter att expandera så länge den har access till vatten, det vill säga, mossan slutar att expandera främst när tjälen lägger i marken. Alltså börjar oxå mossan växa i gräsmattan före gräset.

Var ska man då vara försiktig med att mossa växer?

Traditionellt sätt kan mossa anträda expandera på hustak samt alltemellanåt på stenplattor som ligger i direkt anslutning till huset eller husgrunden. Risken är att mossa börjar expandera in mot huset samt avstyra den respiration som en villa behöver. Resultatet kan med tiden bliva att mögel, alger och hussvampar börjar expandera emellan mossan samt huset samt det kan i sin tur ge upphov till en rad problem.

Också om mossa kan agera som ett bekymmer för många fastighetsägare så är det en naturlig samt nödvändig del av vårt ekosystem. Mossor bryter ned alla organiska stoff i det gröna så att den återställs till vad den var. Om ett träd alternativt ett djur dör i det gröna så kommer detta sakta men säkert att försvinna från det gröna, samt det är tack vare mossa som detta är möjligt.