Mossa på tak samt takpannor


Klicka på bilden för mer info

Mossa på tak och på takpannor är något som till en början kan verka harmlöst, men som kan utvecklas till ett problem som innebär stora omkostnader för att åtgärdas och förbättra. Bäst är att föregripa med Fulstopp innan påväxten.

Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel – Fulstopp.

Mossa är en planta som trivs där det är mycket väta samt gärna i skugga. Alltemellanåt kan man ha svårt att se skillnad på vad som är mossa samt vad som är lavar alldenstund de kan te sig liknande till utseendet, men i regel är växtsättet avgörande – lavar växer ogärna där det är fuktigt samt skuggigt utan tvärtom – på torra, soliga platser.

Mossa tycker också om att växa på tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt, vilket gör många tak till trevliga platser för mossa. I synnerhet om hustaket skuggas under stora delar av dagen. Det är nämligen vanligare med mossa på den del av taket som ligger i norrläge än med mossa på söderliggande tak.

Det är angeläget att inte låta mossan få något förankring i takpannorna eftersom de växer in innanför takpannorna och när vintern kommer med kyla och frost förorsakar mossan att fukten stannar kvar och fryser vilket medför att tegelpannorna kan spricka. Det i sin tur leder till ett läckande tak vilket kan leda till fuktskador samt mögel och annan påväxt i resten av huset.

Det finns några olika trick för att hålla mossan borta. Ett klassiskt sådant är att boja en koppartråd mellan de ett par högsta punkterna på taket samt låta den löpa på taknocken. När det regnar kommer koppartråden att fälla ut. Den utfällda kopparn gör så att miljön blir otrevlig för mossan att expandera.

Denna teori kan men diskuteras, alldenstund det verkar som om det krävs surt nedfall för att få den önskade effekten samt numera är inte regnet lika surt som tidigare – vilket är utmärkt för miljön, men det gör denna eljest barnsligt enkla förfarande att hålla taket mossfritt overksam.

Det är viktigt att ta reda på varför mossan växer på taket. Finns det många skuggande träd runt huset? Kan man avvara något av dem, alternativt några grenar? Det brukar hjälpa i det långa loppet att ha ett ledigt hustak, men det kommer inte ta bort mossan som allaredan finns där.

För att bli av med redan befintlig mossa på takpannorna finns det egentligen bara en sak man kan göra, nämligen att ta sig opp på taket samt manuellt ta bort mossan. Detta gör man lämpligen en regnfattig samt solig dag då det är som åtminstone risk för att taket ska vara halt. Det är också mycket lättare att borsta dän uttorkad mossa än fuktig samt livskraftiga växter.

Man kan också experimentera att använda järnsulfat, ett ämne som säljs i tunn form som mossa gti, men risken är stor att takpannorna missfärgas. Man kan oxå tvätta taket med högtryckstvätt, men det är också lite vanskligt då det kan anföra till fuktskador innanför pannorna om man inte riktigt vet hurdan man ska göra.

Nämligen ska man tänka på hurdan man kan förhindra att mossan får förankring på ens hustak i första hand. För att bli av med befintlig mossa på hustak är det bästa sättet manuell bortplockning.