Mossa på villans tak?


Klicka på bilden för mer info

Nästan alla villaägare i Sverige har någon gång haft bekymmer med mossa på sitt hustak. Även om mossa, samt för den delen lavar, som de är mestadels är något positivt då det påvisar att luften i dess omgivning är ren samt nyttig, så brukar mossa samt lavar uppfattas som något fult, samt de flesta vill få dän det från taket.

Man skall dock inte lämna mossa och lavar att expandera fritt på sina tak då dessa under vintermånaderna har en tendens att ruttna samt detta kan i sin tur leda till att mögel och alger anträda växa och dessa in sin tur kan anträda tränga igenom taket ge upphov till behov av omfattande sanringsarbeten.

Man bör av den här anledningen ta bort mossa på taket vid slutet på var säsong för att på så sätt hålla huset i trim samt undvika dyra samt onödiga saneringsarbeten längre fram.

Det är inte blott det faktum att det skadar huset. Statistik har visat att vid försäljning av ett hus med mossa på taket brukar generellt uppskattas som ovårdat samt fult och att potentiella kund är beredda att betala mindre för dessa hus.

En av anledningarna att man har bekymmer med ett tak är oftast lutningen på taket. Det finns en gyllene regel som säger att ju mindre backe på taket, ju mer problem kommer man ha. Om man planerar att byta ut tak, alternativt bygga om, så är lutningen något som man absolut ska se över vad som är optimalt för ens hus.

Hurdan kan man avlägsna mossa på tak?

Betong- samt tegelpannor är generellt sätt underhållsfria. Det rekommenderas men att man en gång om året tar dän den mossa som vuxit upp på taket under det gångna året för att undvika att det förmultnas.

Det enklaste sättet är att köpa sig någon form av lösning för att avlägsna mossa från hustak. Orsaken är att dessa oftast är anpassade för att inte skada det gröna när de rinner av. De är oftast dyrare, men skonsammare för miljön.

Dosera lösningen i enlighet med instruktionerna, spreja på hela taket och låt det verka en tag. Skrubba sedan med en piassavakvast tills all mossa släppt. Skölj av med vatten, eller avvakta till nästa riktiga regnfall för att spara vatten samt arbete. Var alert med att rensa samt tömma stuprören efter regnet då mossan kommer att hamna där i slutet på sin resa.

Det rekommenderas att undvika någon som helst form av mekanisk borttagning, det vill säga, med hjälp av vassa objekt för att skrapa bort mossa samt lavar, då detta kan skada taket och effektivt sätt möjliggöra att mossan samt lavar växer ännu värre kommande år.

Det finns ett någorlunda beprövat knep för att undvika att mossa samt lavar växer på tak och det är koppar. Man monterar helt enkelt opp en koppartråd längst upp på taknocken. När det regnar så kommer små mängder koppar att avsöndras från tråden och flöda ner på taket, detta skapar ett lager som skapar en otrevlig ett klimat för mossa samt lavar att expandera i. Det är men viktigt att veta att koppar löser upp plåt, så det är absolut rekommenderat att byta ut tak- samt stuprännor till plast så man slipper detta bekymmer. Det är fortfarande ett litet pris man betalar i det stora hela för att undvika mossa på sitt tak.