Problem med äkta hussvamp

Många svenskar har bekymmer med äkta hussvamp, men hur avgör man om det är äkta hussvamp man har från exempelvis mossa, väta samt mögel? Vad är då skillnaden mellan de annorlunda angreppen som man kan få på sitt hus. Vi väljer att belysa hurdan den autentisk hussvampen funkar.

Autentisk hussvamp

Det första som man bör veta om autentisk hussvamp är att det är den bestämt farligaste formen av angrepp som man kan få i sitt fastighet. Den autentisk hussvampen angriper träet eller virket i ett hus. Det som gör den så riskabel är att den själv kan attrahera väta till träet och skapa den perfekta miljön för att växa, och när den växer så växer den enormt snabbt. Den optimala miljön är runt 30 % fuktighetsnivå i virket och runt 20 grader varmt samt då kan den expandera upp till 5-6 mm per dygn.

Den äkta hussvampen arbetar genom att äta samt bryta ner cellulosan i virket som torkar ut samt detta bildar som ett rutmönster i träet och det endaste som blir kvar är som små kuber av timmer i själva träet, samt slutligen så vittrar virket isär i bitar.

I början av angreppet så växer den äkta hussvampen som en vit beläggning, eller mycel som det kallas, över samt inuti på träet. Som kuriosa så kallas den äkta hussvampen för “den gråtande” på latin från dess namn serpula lacryman. Detta beror på att den autentisk hussvampen i våta miljöer avger vattendroppar. Efter ett tag så övergår färgen till en gulgrå form av hinna. I denna beläggning bildas som små strängar som sedan används för att sprida sig snabbare. Dessa strängar behöver inte ens ha kontakt med trä som de kan få energi ifrån, utan de kan fortgå över andra stoff som tegel eller sten och på sätt länka samman ett par separata träytor.

Det finns ett par sätt som man kan identifiera ett angrepp från äkta hussvamp:

– Träet som blivit angripet bildar som ett rutmönster då träet spricker när hussvampen äter cellulosan.
– Hussvampen släpper ifrån sig sporer som är ser ut som ett brunt, väldigt finmalt, stoft alternativt pulver som lägger sig ovanpå allt stadd i dess väg när det separeras från svampen.
– När autentisk hussvampen går över i sin gulgråa form så kan det enormt enkelt förväxlas med mögel alternativt till och med spindelväv
– Om äkta hussvamp får växa under flera år så bildas så kallade fruktkroppar och det är dessa som sedan släpper ifrån sig sporerna som nämns ovan.

Vad kan man genomföra för att föregripa angrepp från äkta hussvamp?

En av de grundläggande variablerna för att äkta hussvamp ska kunna expandera är att den är i en fuktig miljö. Detta kan bero på många olika faktorer, men de vanligaste är felaktig isolering, fel utformad lufttillförsel och en vattenskada som inte tagit om hand på rätt sätt. Man bör se till att:

– Syna sin krypgrund så att den är torr
– Se till att hängrännorna leder dän vattnet från husgrunden
– Undvika att förvara tidningar, plast och trä direkt på golv i utrymme under hus eller dylikt
– Att vatten inte kan komma in genom sin skorsten med hjälp av till exempel en huv
– Inte anlägga igen grund, kattvind alternativt källartrappor då detta skapar tajta utrymmen där väta kan ansamlas samt skapa en ett klimat där autentisk hussvamp kan växa