Problem med väta i hus

Ett av de vanligaste försäkringsanspråken beror på problem med väta i hus. Det kan vara besvärligt att tro, men åtta av tio skador på hus kan härledas till väta. Problem med fukt i hus kostar inte bara potentiellt sätt en förmögenhet att bliva av med, det kan oxå bli ett seriöst hälsoproblem. Men det finns saker som man kan göra för att bekämpa det.

Det första tecknet är att det doftar illa, så där en aning som begagna gymkläder som man glömt att packa upp sedan dagen före. Man känner det blott precis när man kommer in i huset. Men låt dig inte luras av att det går bort nära nog direkt, detta beror på att människans luktsinne fungerar på så sätt att det blott känner av svagare lukter under de första två till femton sekunderna för sedan har luktcellerna mättats och börjar söka efter andra lukter.

Ett andra tecken kan vara att det uppstår kondens på insidan av fönstren, stokastiska eller samlade fuktfläckar, rötangrepp på timmer och vittrande puts- och stenmaterial. Vad som är farligast är att mögel vanligt inte syns med det avslöja ögat. Det finns inte särskilt lätt att generalisera vilken typ av hus som potentiellt sätt kan få bekymmer med denna typ av problem. Det har alltså inte med åldern på huset att genomföra utan snarare sättet som det byggts på, den endaste generaliseringen är att hus byggda efter 1960 har en tendens att få denna art av problem just på grund av bland annat byggmetoder, byggtekniska lösningar och byggmaterial som inte användes fordom.

De hus som vanligast får problem med fukt är de som är byggda med betongmatta på marken alternativt hus med kryp- eller torpargrund som har en ventilering som beror på uteluft eller som har inredd källare. Dessa har flest benägenhet att få problem med väta och mögel. Före allt byggdes hus med betongmatta på marken under 1970-talet; nio av tio hus byggdes på så sätt att isoleringen ligger ovanpå plattan och i dessa hus kan man nära nog vara hundra andel säker på att det finns någon typ av fuktskada i huset. Men det kan också bero på andra saker, mögel kan i många fall också bilda på grund av vattenskada, tätskicksläckage, dålig dränering i badrum samt utrymme under hus eller helt lätt fukt som blivit inbyggd.

Kostnaden för att fixa ett fuktproblem är mestadels dyrt, enormt kostsam. Det är enormt besvärligt att ge en allmän siffra, men snittkostnaden för en sanering ligger på 250 000 kr, men det kan i många fall agera om belopp upp till 400 000 kr.

Så här kan problem dock förebyggas

Om ditt hus är byggt med en matta på marken så kan du göra det följande:
– Husgrunden bör luta iväg från huset annars rinner vattnet tillbaka mot huset samt blir stående.
– Vatten från stupröret ska också flöda dän från huset.
– Timmer ska inte ha kontakt med betonggolv eller ytterväggar, tänk framför allt på detta i källaren.
– En rabatt i direkt förbindelse till grund binder vatten vilket kan ge problem.

Om du har krypgrund så kan du göra det följande:
– Allt som beskrivs ovan
– Fylla krypgrunden
– Feja opp på marken och täck över med plastfolie som hindrar att det dunstar från marken

Och kom ihåg att bekymmer med fukt i hus är ingenting att leka med.