Så skyddar du din villa mot alger

Svenska villaägare har alltid haft bekymmer med alger som växer på alla möjliga ställen i sina villor. De mest vanligt förekommande ställena för algväxt är i fuktiga miljöer med dålig dränage som badrum, källare samt förvar. Men algväxt kan oxå förekomma på hustak, ytterväggar och gärdsgård, men är denna art av alger inte särskilt farliga, utan problemet är framför att det mestadels är visuellt exponerade, och det ser totalt enkelt väldigt ovårdat ut.

Fast man bör ännu vara försiktig, om man låter det gå 10-15 år utan att göra någonting åt algerna så kan de börja göra skada då de omsider äter sig in i träet. Dessa är mestadels gröna alger samt orsaken varför de inte skadar träet är att de tar sin föda från ytskiktet och de äter sig på grund av detta inte in i träet.

Det bästa sättet att undvika bekymmer med alger på tak, ytterväggar och staket är att genomföra vanligt bidrag, som regelbunden rengöring samt målning av dessa ytor vid behov. Om man har problem med mögel samt alger rekommenderas man starkt att undvika att måla under pollensäsongen då mögel- samt algsporer ofta sprider sig samtidigt samt kan då potentiellt lägga grunden till mögel- samt algproblem. Det är också rekommenderat att inte måla när luftfuktigheten är hög då detta oxå ökar risken för bekymmer med mögel och alger.

De alger och mögel som växer i våta miljöer brukar vanligtvis ge källa till mer allvarliga bekymmer då dessa ges större möjlighet att växa. Detta beror på att denna typ av stängda miljöer är optimal i jämförelse med öppna miljöer såsom hustak, ytterväggar och staket. Därjämte brukar dessa utrymmen vara exempelvis badrum, tvättstugor samt källare som oftast kräver mer arbeten än andra miljöer om det erhålla behov att förbättra dem i anknytning med en möjlig sanering.

Det mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar även vara svårare att finna då denna ofta växer dolt. Det enklaste sättet att få svar på om man har problem med mögel är att hyra in en mögelhund som totalt lätt “luktar sig” till om samt var det finns dold mögelväxt. Mögel- samt algväxt inne har en benägenhet att vara hälsofarlig då det omsider kan börja expandera giftigt mögel och alger.

Har man till exempel haft problem med ihållande ruskväder i sammansättning med hårda vindar, som möjliggör att väta tränger in i eljest icke-drabbade delar av ett hus, så kan mögel samt alger gro och få expandera till sig ostört. De hälsoproblem som kan uppstå är bland annat, huvudvärk, nästäppa, ögonirritation samt för alla matthet.

Det bästa sättet att bekämpa denna typ av kontaminering är att främst samt främst förebygga att fukt tränger in i husstrukturen från igenom att fylla alla skarvar och möjliga punkter där väta kan tränga in. Äldre hus har oftast sämre tätning än modernare hus, med undantag för mycket gamla hus där man var alert för dessa problem.

För det andra bör man vid hårt väder genomföra en genomgång av sitt hus för att se om det finns några punkter där fukt har ansamlats och i sådana fall kontakta experter som kan undersöka närmare på problemet samt utföra relevanta åtgärder.

Den gyllene regeln som man aldrig få glömma som husägare är att ju längre man väntar med att avhjälpa ett problem ju mer kommer det att kosta att åtgärda problemet!