Sanering med Anticimex

Anticimex är förmodligen det största saneringsföretag i Sverige. Bolaget bildades 1934 som ett familjeföretag samt har under de senaste 76 åren vuxit till ett internationellt företag med tusentals medarbetare. Företagets affärsidé är väldigt fängslande, istället för att avyttra samt ta betalt för en sanering saluför man en försäkran om en skadedjursfri miljö. Detta gör att man de facto givetvis kan ta mer betalt, men oxå att man arbetar med att föregripa problem hos kunden vilket för kunden är mycket mer fullgod än till exempel en enskild mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allt från bristfällig lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till väta och mögel. Dessa bekymmer brukar man normalt hitta i badrum samt andra fuktigamiljöer.

Privatpersoner samt företag

Anticimex inriktar sig på att leverera till både privatpersoner samt företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in sina service i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende samt energi. Skadedjur innefattar principiellt alla typer av insekter samt småkryp som skadar hemmet eller dess omgivning på ett alternativt annat sätt. Det bestämt vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus och sommarhus. Anticimex arbetar enormt metodiskt. För att undvika att använda för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som orsakar problemet för att sedan begagna gifter som är specialanpassade för just den typen av anfall. Detta är en tjänst som man också förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är oftast väldigt besvärliga samt framförallt dyra. Anticimex filosofi är att attackera problemet så snart som möjligt efter att det uppstått. Fuktproblem leder ofta till problem med mögel och kanske till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man väntar med att åtgärda problemet ju dyrare blir sluträkningen. I enlighet med en granskning som Anticimex genomförde härförleden visade det sig främst och framförallt att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blir dyra. Den genomsnittliga kostnaden för att åtgärda en fuktskada brukar hamna på emellan 10 000 och 15 000 kronor om villaförsäkringen täcker kostnaderna. Om villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på flera hundratusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att genomföra besiktning av hus samt villor innan förvärv eller försäljning för att hitta eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp alternativt försäljning. Detta är väldigt bekvämt för både köpare och säljare då Anticimex även täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår samt som inte framgick vid besiktningen opp till många hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus samt hem för att avgöra om man slösas energi i onödan. Undersökningar har visat att hela 40 % av all energiförbrukning är relaterat till våra byggnader samt mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från felaktig ventilation till dålig isolering.

För affärsverksamhet erbjuder Anticimex samma service som för privatpersoner, men förutom dessa erbjuder man också tjänsterna livsmedelshygien och brandsäkerhet. Man ser till att de affärsverksamhet som anlitar de där att de verkligen uppfyller de normer och grundnorm som styr livsmedelshantering samt brandsäkerhet. Anticimex arbetar, för de här områdena, efter filosofin att man anser sänka kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika bekymmer i de 2 sistnämnda områdena.