Vad klassas som bekämpningsmedel i Sverige?

I Sverige har lagstiftningen för användning av bekämpningsmedel förändrats ett otal gånger samt man har gjort större samt större skillnad på användningsinstruktioner mellan privatpersoner och entreprenörer. Det har till och med gått så långt att man som privatperson kan anskaffa somliga bekämpningsmedel, som faktiskt är enormt starka, utan restriktion samt använda dem utan någon som helst förkunskap, medans affärsverksamhet måste ha tillstånd samt lång utbildning för användningen och till samt med i vissa fall är förbjudna att begagna dessa bekämpningsmedel.

Jag anser att detta skapar ett par allvarliga situationer. Antingen handlar det om att företag måste instruera alternativt hyra in experter för att använda ett förhållandevis ofarligt samt simpelt bekämpningsmedel som vilken privatperson som helst kan anskaffa fritt, med konsekvensen att kostnaderna för affärsverksamhet att begagna det stiger avsevärt. Detta skapar enbart en irriterande belägenhet med onödig allokering av resurser. Den andra situationen är dock allvarligare, i denna kan vilket privatperson som helst, utan någon som helst förkunskap, köpa ett miljöfarligt, eller till samt med farligt för dess användare, bekämpningsmedel som de sedan kan använda nästan som de själv vill. Detta kan få katastrofala konsekvenser på miljön och, till och med, ge upphov till allvarliga skador.

Det spelar ingen roll om det handlar om bekämpningsmedel för att för bot mot lavar, mossa, mögel, alger eller någon annan art av påväxt. Om den person som genomför arbetet inte är en specialist samt det bekämpningsmedel som används är giftigt, så kan denna typ av sanering få långtverkande konsekvenser.

Hur kan man då som privatperson se till att man vet vad man använder?

Gå till en fackbutik där personalen vet vad de talar om! Det antagligen kostar två kronor extra mot att man handlar det hos någon stormarknad. Exakt då försäljningen är fri för vem som helst så betyder det att nästan alla storköpsbutiker kan avyttra dem utan att samtidigt förse med experthjälp. Jag kan ge er ett enormt lätt föredöme.

Sverige släppte relativt nyligen försäljningen av läkemedel ledigt, detta har öppnat upp marknaden för apoteksföretag att öppna rival verksamheter till det statliga samt välövervakade Apoteket. Jag är enormt flexibel till fri affärer då jag starkt antar att denna förbättrar servicen och kostnaden för slutkunden, men det måste finnas några gränser. Jag antar inte att varken du alternativt jag är beredda att själva välja ut antidepressiva medicin samt dess dosering till oss själva.

Tänk på samma sätt när du tänker på din trädgård, den är förmodligen inte heller beredd att du, som lekman, handlar starka kemikalier samt själv doserar lite “peux-en-peux” där du har en aning bekymmer med mossa alternativt något annat. Jag rekommenderar hellre att du tänker på dina barn samt den framtid de kommer leva i och hellre konsulterar vad som passar din gräsmatta bäst. Det kanske kommer kosta en aning tillägg, men det handlar däremot om livskvalitet, och det är svårare att placera ett belöning på att ha en giftfri grundvattenreserv alternativt en lika ekologisk trädgård även om 20 eller 30 år.

Därmed inte bara dryfta negativt om bekämpningsmedel. De är typ antidepressiva medicin, om de används på fel sätt kan de ha fatala konsekvenser, men om du använder bekämpningsmedel på rätt sätt så kan de faktiskt genomföra underverk.