Väta, mögel och hussvamp – hurdan stort problem?

Fukt, mögel och hussvamp är bokstavligt talat börjat (kulmen alternativt slutet) på ett seriöst bekymmer för vilken struktur som helst. Problemen för sig är individuella men det är inte alls sällsynt att de uppstår samtidigt samt de har dylik symptom samt konsekvenser.

Fukt

Väta uppstår ofta i miljöer med bristfällig dränage som utrymme under hus, badrum och ytor med naken betong. Man måste vara mycket försiktig med väta då det är “inkörsporten” till de andra ett par problemen med mögel och hussvamp. Väta kan alltemellanåt vara besvärligt att känna igen, men det finns ett par sätt som man kan använda för att se om man har bekymmer med fukt. Först och främst kan man mestadels känna som en frän doft när man kommer in i ett utrymme som har problem med fukt, det varar bara ett litet antal sekunder, men man känner det varje gång. Det luktar ungefär som om man lämnar träningskläder i träningsväskan en dag utan att packa ur de där. Man kan även se det på att det erhålla som mörkare zoner i betong, och annat stoff som har uppsugningsförmåga, samt om du känner på det så känns de fuktiga.

Mögel

Mögel är allvarligare. Mögel uppstår mestadels som en bieffekt av fukt. Mögel har en benägenhet att gömma sig i skrymslen och vrår samt är därför i stort sätt lika svårt att känna igen som fukt, men känner åter det på sin lukt som är frän. Det är faktiskt möglet som gör att du kan veta att det finns en fuktskada då fukten ger källa till mögel. Mögel kan också ge upphov till vissa hälsoproblem då det utsöndrar sporer i sin närmiljö som kan vara farliga att inhalera. Det kan bland annat ge upphov till, och före allt försvårig av, astma samt små barn kan ta skada av att vistas för lång tid i en mögelangripen miljö. Mögel kan med rätt näringstillgång växa i temperaturer endaste ner till noll grader. Vid sanering av mögel använder man enklast en mögelhund som letar rätt på alla angrepp och sedan dödas de igenom att ta bort dess näringskälla och avlägsna fukten. I riktigt allvarliga fall måste kemikalier användas; hyr då in experter för bästa resultat.

Hussvamp

Hussvampen är en villaägares verkliga mardröm. Den syns och märks mestadels inte förrän det är för sent. Hussvamp finns latent i de flesta trähusen och ligger och väntar på att blomstra opp. Det stora problemet med hussvamp är att den själv kan alstra väta och transportera den och tack vare detta skapa en utmärkt ett klimat där den kan expandera. Hussvampen behöver därför inte alltid vara besläktad till fuktproblem, vilket är lömskt. Hussvampen behöver kalk för att kunna neutralisera oxalsyra som uppstår då hussvampen bryter ned trämaterial. Utan kalk så kan hussvampen inte sprida sig. Man ska på grund av detta vara extra alert på hussvampsangrepp när man exempelvis gjort en renovering av grunden eller rökgång då man frigör kalk som finns i materialen. Om man avlägsnar ett hussvampangripet area i ett hus ska man vara generös och avlägsna det trä som finns åtminstone en meter runt omkring det angripna området för att skapa en buffertzon.

Avslutningsvis ska man alltid handla så snart man upptäcker ett problem med väta, mögel alternativt hussvamp då det blir exponentiellt mer komplex ju längre man väntar med att åtgärda problemet.