Vikten av varaktig sanering

Det som många lätt glömmer bort när de får bekymmer med lavar, mossa, mögel, alger samt svampar är hurdan hållbar sanering som egentligen görs när man avlägsnar problemet. När man antagligen sitter där med problemet så är tyvärr bland det sista man tänker på hurdan den sanering man är på väg att göra kommer att påverka kommande generationer?. Men tänk efter en liten stund på dina barn, samt hurdan det kommer påverka dem? Många gånger finns det miljövänliga alternativ för att genomföra en fullgod sanering, dessvärre så kostar de en aning mer.

Men det är inte alltid som det behöver kosta mer. Värdet av ett gott samvete har för många ett högt belöning, och för andra så har vetskapen om att ens barnbarnsbarn kan leva i lugn samt lugn på denna jord ett långt mycket högre pris än ett par hundra- eller tusenlappar tillägg. För att inte dryfta om den direkta inverkan: att barnen leker i direkt till en sanering som kanske inte är den mest miljövänliga samt mestadels så brukar det miljöovänliga och vara ohälsosamt.

Hållbar sanering i praktiken

Det bästa är givetvis om ett hus är byggt på så vis att det står gentemot angrepp från alger, lavar, mossa, mögel samt hussvamp allaredan från början samt att före allt vind, utrymme under hus, badrum samt andra ytor med potentiellt dålig dränering i förbindelse till blottad betong. Men när det antagligen erhålla problem måste man handla. Det finns en rad olika saker man kan göra när man får ett bekymmer. Nedom presenteras ett par vanliga, men luriga problem med sina respektive lösningar:

Dålig lukt vid yttervägg av timmer

Detta är ett bekymmer som är kan vara en aning svårt att lista ut, men det beror i nio av tio fall på felbyggnation vid installation av fönsterbleck. Man har totalt enkelt förbisett så inte hela den blottade ytan täcks. Det är förhållandevis enkelt att avhjälpa i teorin samt om det inte gått för långt. Man tar dän det nuvarande fönsterblecket samt undersöker hurdan allvarlig skadan är, sedan tar man dän samt byter ut det trämaterial som är skadat och handlar samt installerar ett nytt fönsterbleck; se till att det nya fönsterblecket verkligen täcker hela ytan samt är rätt installerat. Kontakta en specialist om du är diffus!

Mögellukt från så kallade flytande golv

Flytande golv är de golv som är uppreglade alternativt ligger platta på marken. Skadan erhålla då skräp och träflisor som ligger kvar mellan själva golvet samt betongen, eller inuti betongen, börjar mögla. Det lömska med de där är att det inte behöver tillföras någon väta yttre väta utan materialet i sig innehåller hyfsat mycket fukt att det börjar mögla. Det bästa av allt är att riva opp installationen, borttaga materialet och bygga igen det åter. Se till att ingen yttre fukt kommer till punkten samt försök om möjligt att begagna en annan konstruktion. Man kan också undertryckshålla golvet så lukten inte tränger ut, men det kan i värsta fall blott vara en temporär lösning.

Vilket problem som uppstår så är det viktigt att beakta användningen av kemikalier vid själva saneringen. Hållbar sanering är nyckeln till en glad futurum och om själva lösningen är varaktig så betyder det att saneringen också kommer sköta många år framöver.