Villa med fuktproblem

Det värsta du kan göra som husköpare är att anskaffa ett hus med fuktproblem. Problemet blir nära nog som i 2008 års finanskris där amerikanska institutionella investerare blev sittande på så kallade toxic debts, det vill säga, skulder som inte betalade sig. Fuktproblem är nära nog samma sak. Du som husköpare handlar ett villa och tar någonstans emellan 90-95 skuldsättning samt handen på hjärtat så brukar de flesta sätta sig på en tajt budget för räntebetalningar samt eventuella amorteringar. Om något större problem inträffar så kommer marginalerna att bliva väldigt små, och ännu värre om huset börjar tappa i nytta då det äter opp all marginal som man åstadkommit genom värdeökningen.

Varför är då fuktproblem så farliga?

Fuktproblem har i själva verket ingenting tak för hur mycket det kan komma att kosta. Nästan vilket annat operation i villa har ett tak för kostnaden alternativt i alla fall en motsvarande värdeförändring, men före allt fuktproblem har inte dessa proportioner. Fuktproblem uppstår på grund av mögel, mossa, hussvamp och de vanligaste ställena det uppkommer är i badrum, källare, blottad betong samt andra miljöer med dålig dränering. En fingervisning i vad en fuktskada kan komma att kosta är att snittkostnaden för en sanering ligger på 250 000 kronor samt att typvärdet ligger på emellan 200 000 samt 400 000 kronor. Det betyder att det inte är en särskilt skojig utgift när man inhandlat ett nytt villor. Det värsta är att en reparation av denna art lätt äter upp hela det egna kapitalet i ett hus.

Vad ska man tänka på när man handlar hus för att undvika detta?

Ta reda på vad du köper före du handlar det. Det är till och med lagstadgat i Jordabalk. 4 kap § 19 samt heter för undersökningsplikt. När man handlar ett hus så handlar man i vad som heter befintligt skick. Det är helt upp till dej att göra en adekvat evaluering av huset. Och man måste vara uppmärksam på vad det innebär. Enligt en studie som Konsumentverket genomförde under 90-talet så visade det sig att det är mycket som inte levs opp till vid ett husköp.

Till exempel så visade det sig att hela 38 procent av alla husköpare inte fick någon information från sin mäklare om deras undersökningsplikt och att de minsann köper i befintligt beskaffenhet. Hela 27 procent fick aldrig besöka fastigheten och alarmerande 35 procent fick aldrig visat någon boendekostnadskalkyl.

Men det värsta av allt var att det visade sig att hela 20 andel av alla besiktningar som utförs blott redovisades oralt till dess uppdragsgivare, det vill säga, husköparen fick aldrig något fysiskt bevis på besiktningen. Hela meningen med en besiktning är att man får reda på problemen som huset har, men framför allt för att besiktningsbolaget i de flesta fall i och med besiktningen åtar sig ansvar för eventuella fel som kan uppstå i den närmaste framtiden samt om ingen fysisk rapport finns så har köparen ingenting som kan backa upp detta förpliktelse från besiktningsmannen. Och detta i kombination med att i tre av fem fall så fick uppdragsgivaren aldrig ordna på vad som minsann ingick i besiktning.

Det visade sig också att hela 25 andel av alla husköpare efter en tid upplevde bland annat fuktproblem alternativt någon annan art av problem med huset som de köpt, trots granskning.