Fukt kan leda till negativa konsekvenser åt din krypgrund

En krypgrund kan lätt påverkas dåligt av fukt om den är ogynnsamt placerad eller om den är felkonstruerad. Det är så pass typiskt att man talar om att vartannat hus innehållandes krypgrund riskerar att råka ut för fuktskador samt mögel. Fukt i krypgrunden kan också ge upphov till dålig lukt från t.e.x. kemikalier som finns i byggmaterialet.

Krypgrunder är konstruerade så att det bildas en ficka mellan själva huset och marken. Inte allt för sällan använder man betong samt lättbetong för att bygga grunderna. Denna ficka kan antingen vara ventilerad alternativt oventilerad. Fördelen med krypgrund är att man kan upprätta den på berg utan att behöva spränga och att man med lätthet kan rätta till sättningar genom att höja alternativt sänka delar av krypgrunden, mer eller mindre genom att sätta in en domkraft under huset.

Under sensommaren och tidig höst, när medeltemperatur och luftfuktigheten är som högst, är krypgrunden, likt en jordkällare, svalare än omgivningen. Det innebär att luftfuktigheten kondenseras när den kommer in i krypgrunden, precis som när det bildas dagg under nätterna!

Under vintrarna torkar utrymmet i krypgrunden ut och medför så att den kan stå pall mot ännu en sommarsäsong med fuktigare luft. Är vintern inte tillräckligt torr, eller som fallet är i Norrland, regnfattig men oerhört sträng, är sannolikheten markant för att husgrunden inte ska kunna torka ut ordentligt. Risken för mögel och annan påväxt ökar då påfallande. Således bör man i förebyggande syfte bearbeta samtliga krypgrunder med Tvärstopp, trots att man inte har eller har haft problem.

För att bli av med fuktproblem i sin krypgrund kan man gå tillväga på annorlunda vis. Det första man bör göra är självfallet att sanera för att bli av med mögel samt dålig lukt. Därpå är dränering, uppvärmning samt uttorkning av yttersta vikt. Avverka all jord och mull från grundens närmiljö liksom byggmaterial då det funkar som fuktreservoar samt grogrund åt mögel. Ersätt jorden med väldränerande material.

Att värma upp en krypgrund som är oisolerad är emellertid en aning som att elda åt kråkorna, och är verkligen en av anledningarna till varför äldre hus med krypgrund plötsligt nuförtiden får mögelproblem – det är helt enkelt för kostsamt att värma upp en husgrund där värmen försvinner rakt ut. Således kan man isolera sin krypgrund. En del näringsverksamheter säljer specialisolering för krypgrunder. Det man vill åstadkomma, oavsett om man väljer en specialisolering alternativt en vanlig typ är att isoleringen bör fungera som kondensspärr och därför att minska ångtrycket på sommarhalvåret när luften är varmare.

En isolerad krypgrund är dessutom praktisk då den isolerar resten av huset och därmed kan sänka värmekostnaderna under vintern. Enbart isolering + en behandling med Tvärstopp kan räcka som förebyggande medel ifall man endast har haft lindriga besvär med mögel och fukt. Har man å andra sidan större problem bör man nyttja isoleringen ihop med en verksam avfuktare i form av en automatiskt avfuktningsmaskin, som endast startar när det behövs.

När man väljer avfuktningsmaskin är det viktigt att välja korrekt. För krypgrunder bör man ha en maskin som kan avfukta kalla utrymmen. Det kan ske på diverse sätt, exempelvis genom avfuktning via block som går i faser, en fas som suger upp fukten samt en fas som genom värmetillförsel för ut fukten till utomhusatmosfären. Det kan även genomföras med uppvärmning, så kallad termisk avfuktning. Man värmer upp en slinga för att tillämpa fysikens lagar om att varm luft kan bära mer fukt än kall. På så sätt reduceras luftfuktigheten i utrymmet.