Lavar i allmänhet

Det är vanligtvis korsningar mellan sporsäcksvampar samt alger som utgör lavar. Svampens åtagande är att hjälpa med uppbyggnad, beskydd och att suga upp vatten. Algen eller cyanobakterien bidrar med sin fotosyntes och därmed med energi.

Det är huvudsakligen svampen som utgör laven och bestämmer hur den växer och ser ut. Laven består av överbark samt underbark vilket i stort endast är svampvävnad. Däremellan finns dels alglager och dels porös vävnad som kallas märg och som utgörs av svamphyfer. Från underbarken utgår utskott som tillåter laven att fästa vid underlaget.

Lavar finns överallt på jorden, från öken till kalfjäll men trivs allra bäst i torra samt ljusa miljöer (även om det finns arter som lever strax under vattenytan). Den generella färgen är gråaktig med markant variation. De förökar sig både sexuellt samt asexuellt. Många lavar gillar att växa på exempelvis sten. Dessa lavar utsöndrar ämnen som långsamt bryter ner stenen och frigör mineraler som laven kan tillgå. Vill man undgå att lavar förstör samt förfular takpannor kan man motverka med Tvärstopp eller avdöda pågående angrepp med Fulstopp.

Svampen som bygger upp skelett för laven utgörs i majoriteten lavar av sporsäcksvampar. Gruppen sporsäcksvamp är oerhört stor och utgör närmare en tredjedel av alla svampar. Sporsäcksvampar bildar sporer i så kallade sporsäckar vilka de därefter utsöndrar så att de kan föröka sig. Diverse typer av mögel, så som borstmögel samt penselmögel. Alla sporsäckssvampar är dock inte negativa, exempelvis jästsvampen är ju mycket omtyckt!

Eftersom lavar emellanåt liknar diverse mossor kan det då och då vara svårt att särskilja de tu. Ifall man anar att det växer mossa till följd av väta i ens trädgård eller annat så ska man tänka lite extra innan man plockar fram mossa gti eller annan mossbekämpning. Man kan vårda gräsmattan för en struntsumma med Fulstopp så avdödas både mossa, lavar, antraknos och alla gräsmattans svampsjukdommar och virus.

En del egenskaper är typiska för lavar men inte för mossor. Lavar saknar stjälk, blad samt rot. De kan klara sig fullkomligt utan vatten och torkar då ihop och går i dvala. Mossor å andra sidan är oftast gröna till färgen, har både oftast stam och blad och har rottrådar (även om de inte har faktisk rot). De växer också helst där det är fuktigt. Det är således troligare att det rör sig om mossväxt, alternativt mögel, i en fuktig källare än om lavar!

Lavar är över lag sett känsliga för luftföroreningar, dock i väldigt skiftande grad. Anledningen till varför luftföroreningar är så hotfulla för lavar är för att de saknar rotsystem och måste ta all sin näring från den direkta omgivningen, vilken innefattar luften. Föroreningar orsakar skador på lavens algdel. Det leder i en del fall till att algen använder mer av produkten från fotosyntesen för att återställa sig själv istället för att ge den till svampdelen. Denna snedfördelning i energigivande och -tagande medför inte allt för sällan lavens död.

Eftersom mögel och mossa gärna uppfattas som skadeväxter har lavar flera användningsområden. Ett flertal lavar producerar ämnen som fungerar som primitiva antibiotikum eller ämnen som kan användas åt färgning av bland annat garn (växtfärgning). Beroende på vilken lav erhåller man annorlunda färger – rött, orange, brun… listan kan göras längre. Inte nog med det så har lavar speciellt i svåra tider ätits. Lavar innehåller hög mängd kolhydrater (upp till 90%) samt en del protein. På Island används islandslav i sallader även idag, men man kan också använda laven i brödbakning.

Lavar kan således vara riktigt nyttigt!