Sanering med Anticimex

Anticimex är sannolikt det största saneringsföretag i Sverige. Bolaget grundades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren expanderat till ett internationellt bolag med tusentals medarbetare. Företagets affärsidé är oerhört intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en försäkran om en skadedjursfri miljö. Detta gör att man i praktiken givetvis kan ta mer betalt, men också att man arbetar med att förebygga bekymmer hos kunden vilket för kunden är mycket mer adekvat än till exempel en enskild mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allt från dålig lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt samt mögel. Dessa problem brukar man normalt påträffa i badrum och andra fukta utrymmen.

Privatpersoner och bolag

Anticimex riktar in sig på att förse både privatpersoner samt företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in tjänsterna i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende samt energi. Skadedjur innefattar principiellt alla typer av insekter och småkryp som skadar hemmet alternativt dess omgivning på ett eller annat vis. Det definitivt vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus samt sommarhus. Anticimex jobbar oerhört metodiskt. För att undvika att använda för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som vållar problemet för att därpå använda gifter som är specialanpassade för just den typen av angrepp. Detta är en service som man dessutom förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är oftast väldigt besvärliga och framförallt kostsamma. Anticimex filosofi är att attackera problemet så snart som genomförbart efter att det uppstått. Fuktproblem leder ofta till bekymmer med mögel och möjligen till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man väntar med att fixa problemet ju dyrare blir sluträkningen. Enligt en undersökning som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blivit dyra. Den genomsnittliga kostnaden för att fixa en fuktskada brukar hamna på mellan 10000 och 15000 kronor ifall villaförsäkringen täcker kostnaderna. Om villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på åtskilliga hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att verkställa kontroll av hus och villor före köp eller försäljning därför att hitta eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Detta är oerhört bekvämt för både köpare och säljare eftersom Anticimex dessutom täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem därför att bedöma om man slösas energi i onödan. Studier har visat att så mycket som 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från undermålig lufttillförsel till dålig isolering.

Åt företag erbjuder Anticimex samma tjänster som för privatpersoner, men utöver dessa erbjuder man dessutom tjänsterna livsmedelshygien samt brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de verkligen uppfyller de normer samt lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex arbetar, för de här områdena, efter filosofin att man avser sänka kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika problem inom de två sistnämnda områdena.