Vad innebär mikrobiell påväxt och finns det något effektivt sätt att bli av med det?

Emellanåt växer det organismer som inte är synliga för blotta ögat, vilket kallas för mikrobiell påväxt. Det är alltså ett annat ord för mögel, innan det har börjat synas såsom hårigt ludd eller svarta prickar över hela väggen. Mögel trivs där det är fuktigt, som exempelvis i oisolerade källare samt vindar. Mögel älskar dessutom att växa sig stora och luddiga i badrum eller på gamla matrester.

Mögliga matrester är enkelt att ta hand om, det är enbart att slänga det, gärna i en kompost där det gör nytta. Värre ställt är det om man drabbas av mögel samt andra mikrobiella påväxter i badrummet. Det är nog ingen som anser att det är fräscht att placera sig i duschen, alternativt ta ett härligt bad om väggarna hotar med att äta upp en och utrymmet stinker av dålig lukt.

Vad måste man då tänka på för att undvika mikrobiell påväxt samt spridningen av mögel? Först och främst är det bra att känna till var de trivs, vilket redan nämnts, alltså där det finns gott om fukt. Tyvärr försvinner inte mögel samt andra mikroorganismer som på ett trollslag om man torkar ut utrymmena som har blivit angripna. Det förhindrar å andra sidan att det tillväxer och efterhand kommer det också att gå tillbaka, men det tar tid. Påväxt kan inte växa över positivt laddade ytor, det är en god ide att behandla samtliga material med hjälp av Tvärstopp – helst redan i ett nytt hus.

För att bli av med mögel behövs relativt drastiska åtgärder. Man ska helst börja med att utröna hur stora delar, och vilka, som är angripna. Ett mögelangripet utrymme luktar ofta, men inte alltid, dåligt. Lukten kan lättast beskrivas som unken samt ofräsch – har man en gång luktat på mögel så kommer man för alltid veta hur den lukten känns. Det kan även finnas synliga fuktskador över väggar, golv, tak och möbler, beroende på omfattningen.

Fuktskador kan te sig på skilda sätt; missfärgningar i tapeter samt bubblor i mattor är vanliga tecken. Mögel behöver inte alltid synas direkt på ytan. I t.e.x. ett badrum där man städar utförligt, har en knappt synbar spricka i väggens kakel lett till att fukt kommer in innanför. Mögel tillväxer redigt innan man upptäcker det, då genom att det finns en illa lukt i badrummet.

Hur blir man då av med mikrobiella påväxter, så som till exempel mögel? Det allra drastiska och bästa sättet är att avverka allting som är mögelangripet och ersätta med nytt material, som sedan skyddas med Tvärstopp. Detta kan dock visa sig inte bara komplicerat, utan kanske rent omöjligt i vissa fall. Då kan man ta till andra metoder, t.e.x. sanering genom Fulstopp mögeldödande medel som stryks på ytan. Om det är besvärligt att nå källan till möglet kan man ha nytta av så kallad fogging.

Fogging är en metod där man hettar upp och förångar ett ämne som verkar avdödande på mikrober. Ämnet kommer då att befinna sig i små droppar att de kan tränga in i skrymslen som annars skulle vara väldigt svåra att sanera. Man bör dock undvika att vistas i rummet under tiden fogging sker med tanke på att ämnena ofta är giftiga.

När man har mögelsanerat samt åtgärdat fuktproblemen kommer det bli mycket svårare för mikrober att växa till sig. En fräsch samt torr miljö är det ultimata vapnet för att hålla borta mikrobiell påväxt.