Den dåliga lukten som kommer från mögel

Flera som upplevt mögel känner till att det vanligtvis uppstår en dålig lukt. Mögelukten kan på lättast sätt beskrivas för den som inte någon gång upplevt den som unken samt ofräsch. Det är dessutom en lukt som man ständigt kommer att identifiera när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas åtagande är att sprida möglet, men de kan också orsaka bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till irritation i luftvägarna men även andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det också kan kallas är vad som bidrar till den dåliga mögellukten. Det bör tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig känna igen samt markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att bruka då man undersöker ifall man har drabbats av mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den enkelt biter sig i väggar samt inredning och det är stundtals tillsynes omöjligt att bli av med den. Detta trots att man har lyckats eliminera möglet i sig. Lukten kan stanna kvar länge om man inte gör något åt den. Kläder som har börjat lukta mögel kräver vanligtvis att man tvättar dem åtskilliga gånger, och ibland hjälper inte ens det.

Mögel trivs bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan lokaliseras i ett hem är badrum, källare samt vindar. Eftersom fukten är väsentlig för möglets förekomst är det viktigt att man ser över och åtgärdar bristfällig ventilation och även dränering om det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det ibland betydelsefullt att kombinera mögeldödande medel med avfuktning samt förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så finns det några annorlunda sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är självfallet upp till var och en och bör grundas på mängden mögel man har att göra med samt var det befinner sig.

Om möglet är väl synligt, till exempel i badrum, över kakel eller andra släta material kan man rengöra med rengöringsmedel alternativt diskmedel och sedan torka av med rikligt med ättika. Man kan också använda sig av klorin, som dödar möglet, men som dessutom är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är svårt att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett bra råd. Fogging är att man värmer upp mögeldödande medel till kokpunkten varpå det ångas, vilket sker i en speciell teknisk anordning. Ångorna kan lättare tränga in och komma åt på otillgängliga platser.

Det mest drastiska sättet att bli av med mögel är att ta bort det angripa materialet och byta ut det. Det är dock dyrt och mödosamt, men det enda sättet som gör så att man blir fullkomligt kvitt mögelsporer samt mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man nyttja foggingmetoden, men då värmer man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan också använda sig av ozon, som är reaktivt och på så vis slår sönder molekylerna som utgör den dåliga lukten. Dessa typer av luktsanering blir alltmer effektiva men behöver speciella apparater. Vid korrekt behandling är snart mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre före någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp.