Har du problem med mögel i badrummet?

Badrum kan efter en tids användande angripas av mögel. Badrum är våtutrymmen och i skrymslen och vrår samlas tvålrester och hudavlagringar. Det är här möglet trivs och utökas. I mjukfogar mellan badkar eller dusch samt vägg frodas mögel om det får vara en aning fuktigt och orört. En annan orsak till varför mögel tycker om just badrum är för att det frånsett fukten är varmt. Varm luft kan bära mer fukt och för den saken skull kan det bli mer fuktigt i ett varmt rum än i ett kallt.

Det vanligaste möglet som förekommer i badrum är svartmögel. Det skapar svarta små prickar och är ytligt. Svartmögel innebär ingen rejäl hälsorisk och kan oftast lätt tvättas bort från kakel och fogar.

Mögel i badrum uppstår lättare då det inte finns ordentliga fuktspärrar utan vatten samt fukt från badkar och dusch kan tränga in i materialet bakom väggarna eller under golvet. Är väggar och golv inte tillräckligt försedda med fuktspärr kommer även mögelproblemet att återvända snart igen trots att man har tagit bort det synliga möglet.

Mögel är inte varje gång lätt att upptäcka. En del mögel, exempelvis svartmögel växer förstås på synliga platser så som fogar och liknande, andra för med sig dålig lukt. Men en del varken luktar eller syns för blotta ögat. En del kan ha fått fäste innanför kaklet och det är först när man ska kakla om sitt badrum som man inser att det plötsligt rör sig om en större renovering än enbart att byta ut kakel.

Ifall man anar att man har mögel i badrummet, alternativt någon annanstans i sitt hus med för den delen, kan man ta hjälp av en mögelhund, en specialtränad hund som med sitt fantastiska luktsinne kan påträffa mögel där en människas näsa inte räcker till. Man ska helst väcka misstankar om mögel om man har drabbats av fuktskador i golv och väggar. Sådana syns som bubblor under golvmattor och tapeter, missfärgningar och fuktfläckar eller att färgen lossnar.

Det första man ska tänka på när man behandlar mögel är att få bort källan. Varifrån kommer fukten? Hur stannar den? Det bästa sättet att få undan mögel är att helt avlägsna det angripna materialet och ersätta det med nytt och torrt material. Om detta inte är möjligt kan man rengöra med Fulstopp mögeldödande medel, men det tar inte bort mögelsporer, mykotoxiner eller dålig lukt. Vid sanering av mögel bör man även se till att torka ut hela utrymmet, oavsett ifall man installerar nytt material eller ifall man tvättar det befintliga.

För att torka ut utrymmen kan man använda sig av avfuktare för bästa effekt. När man har tagit bort möglet ska man se till så att man inte får tillbaka det. Det gör man genom att ordna en fungerande ventilation så att man förhindrar att fukten stannar kvar onödigt länge i badrummet. Man bör även installera ordentliga fuktspärrar, i väggar och golv och gärna behandla ytorna med Tvärstopp.

För att kringgå fuktskador samt mögel bör man se till så att badrummet är fräscht, detta innebär frekvent städning under badkar och i samtliga skrymslen och vrår, för det är som sagt där möglet trivs. Har man ett fräscht badrum så reduceras risken för mögel avsevärt!