Hur blir man av med mögel på ett effektivt vis?

Ett förekomande problem som otaliga husägare drabbas av är mögel och övrig mikrobiell påväxt – någonting som kan åtgärdas genom mögelsanering. En angelägen orsak tros vara att äldre hus som tidigare har klarat sig undan mögel nu isoleras för att bli energieffektivare och att man då kan få en försämrad ventilation som konsekvens, ifall man inte vet vad man gör.

Men också nybyggda hus kan drabbas av mögel samt annan påväxt. Det är närapå alltid en konsekvens av ett dåligt bygge där man inte har preparerat husgrunden noggrant, eller där det har lämnats kvar byggmaterial som blivit utsatt för fukt och då börjar mögla. Det kan dessutom röra sig om dålig dränering runtom huset.

Mögel trivs på fuktiga platser. Bäst trivs det i bland annat badrum och fuktiga utrymmen under hus samt vindar. Det kan växa till innanför kaklet i badrummet och inte märkas av förrän det fått ordentligt fäste. En annan plats där mögel trivs är i fogarna mellan kakelplattorna. Det kan då te sig som mindre svarta prickar som, om man väntar med städningen ett litet tag, kan vara väldigt svåra att få bort helt.

Alla dessa saker kan åtgärdas, och ska framför allt åtgärdas därför att man inte ska få stora problem med fuktskador samt mögel. Mögel avger dessutom hälsovådliga gaser som i vissa fall kan uppfattas som en illa lukt, den typiska mögellukten. Det är inte bra att uppehålla sig i ett hus som är mögelangripet. Det kan resultera i luftvägsbesvär så som hosta och i en del fall också andningssvårigheter.

Man kan dessutom drabbas av utmattning till följd av dålig nattsömn på grund av de problem som mögel innebär. Det är alltså viktigt att bli av med möglet och motverka att det kommer åter.

Mögelborttagning kan ske på lite annorlunda sätt. Det vanligaste, mest drastiska och absolut ultimata sättet är att ta bort hela det drabbade materialet. Detta medför så att man blir av inte endast med själva möglet utan också de sporer samt gaser som orsakar både den dåliga lukten och de fysiska besvären för de som bor i huset.

Nackdelen är att kostnaderna kan bli hög när man väl har börjat gräva ur väggar och golv. Det är dock en långsiktig lösning gällande problemet. Vissa utrymmen är svåra, rentav omöjliga att riva ut, och där kan det då vara bra att vara medveten om att man kan bli av med mögel på andra sätt.

Dessa metoder dödar själva mögelsvampen, men tar inte bort sporerna eller lukten. Den billiagste metoden är att man använder sig av diskmedel, tvättmedel eller annat rengöringsmedel. Det funkar bra på kakel, klinker och andra glatta ytor. Efter att ha tvättat ingående med valt rengöringsmedel torkar man av ytan med ättika. Detta kan vara värt att testa innan man river ut hela inredningen.

En annan metod så kallad fogging som kräver en säregen maskin. Den hettar upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan medför att medlet kan tränga in djupare och det är för den skull en bra metod ifall möglet är svåråtkomligt och man har att göra med porösa material, så som betong.

Oavsett vilken metod man väljer att tillämpa är det viktigt att man därpå åtgärdar orsakerna – förbättrar ventilationsmöjligheterna, städa oftare, skydda med Tvärstopp. Då slipper man hålla på med mögelborttagning, kanske helt och hållet!