Hur man hanterar mögel i husvagn

Den som inte önskar få semestern förstörd får hoppas att husvagnen inte har angripits av mögel. Det är även en ganska normal företeelse. Husvagnar används i regel under en förhållandevis kort period varje år, resten av året står de magasinerade. Det är när husvagnen står orörd som risken för mögel samt annan mikrobiell påväxt är stor. Därför bör alla husvagnar behandlas med Tvärstopp alternativt Fulstopp innan det blir påväxt.

Även om husvagnar är byggda för att befinna sig utomhus och stå emot vind och regn är det en god idé att ha den inne när man inte använder den. Detta för att motverka eventuella fukt och mögel samt inte slita husvagnen i onödan.

Man kan enkelt säga att mögel kräver fyra saker för att växa till. Den ena är fukt, ju fuktigare, desto bättre för möglet. En annan betydelsefull komponent är temperaturen vilken i regel ska vara mellan 0 och 40 grader, med den bästa tillväxttemperaturen på 20-25 grader celsius, alltså strax över rumstemperatur.

Mögel behöver även näring vanligtvis i form av organiskt material, men kan också växa till på oorganiskt material så som kakel samt betong om det är belagt med smuts. Den fjärde viktiga komponenten är tid. Ju gynnsammare levnadsförhållanden desto kortare tid för möglet att växa sig stort samt luddigt.

Mögel ger ifrån sig mögelgift (så kallade mykotoxiner), mögelsporer och lättflyktiga organiska gaser (som kallas MVOC – microbial volatile organic compound). Mykotoxinerna kan vara hälsovådliga samt ge nästäppa, astma, hudirritation, extrem trötthet, huvudvärk, hosta men även mycket värre tillstånd vilka kan ha dödande utgång (till exempel aspergillosis).

Mögel kan bringa med sig dålig lukt. Det är de lättflyktiga gaserna – MVOC. Det är inte varje gång möglet luktar så kraftfullt att en mänsklig näsa kan uppleva den. Man ska också vara medveten om att människans luktorgan trubbas av nära en lukt, och efter 10-15 sekunder har man upphört känna lukten.

Ifall man har fått mögel i sin husvagn kan man använda sig av en luftrenare för att bli av med möglet. Detta sätt tar inte bort mykotoxiner eller mögelsporer, men det håller möglet samt den dåliga lukten på distans. Det finns mängder av olika luftrenare och avfuktare, beroende på användningsområde.

Är husvagnen så illa mögelangripen så att inte luftrenare eller avfuktare hjälper är det tyvärr förmodligen dags att se sig om efter en annan semestermetod, med tanke på att det då är direkt farligt att uppehålla sig i husvagnen. Förhoppningsvis ska det inte hinna gå så långt.

För att inte få mögel i sin husvagn kan man, förutom att magasinera den på ett torrt och välventilerat ställe, också utföra några andra saker för att förebygga både dålig lukt samt påväxt.

En god sak är att ta ur samtliga löstagbara dynor och andra textilier och förvara dem inomhus. På så sätt undviker man inte bara att fukt kan fästa i textilierna samt mögel tillväxa utan man förhindrar också att stora delar av interiören drabbas av instängd lukt, något som annars är typiskt, men ofarligt, i just husvagnar.

Det är också en bra idé att göra rent husvagnen grundligt innan man ställer in den. Ifall man har husvagnen på en sådan plats att den likväl riskerar att bli fuktig inuti, kan man använda sig av en timer-inställd avfuktare. Det kan även vara något att fundera på när man nyttjar husvagnen, därför att det då ofta är flera människor som lever på en väldigt minimal yta, vilket kan resultera i illa lukt, fukt och i åtskilliga led även mögel.

Det är en del tips för att ta hand om och på så sätt undvika mögel i husvagn.