Hur påverkar mögel allergi?

Mögel är en svamp som ger ifrån sig mykotoxiner och sporer vilket kan ge upphov åt mögelallergi. Ett hus som är mögelangripet behöver inte nödvändigtvis vara drabbat av illa lukt för att de som bor i huset ska känna symptom. Man kan ifall man misstänker att man har mögel i huset ta hjälp av en mögelhund, särskilt tränade hundar som använder sitt enorma luktsinne för att finna mögel.

Mykotoxiner är ämnen som förekommer i olika mögelsvampar och som tack vare sin ringa storlek kan tränga in i många material, gärna porösa sådana såsom betong. En mögelangripen källare kan således medföra bekymmer för de boende fastän de inte vistas i källaren ofta då mykotoxinerna letar sig bort från källan.

Allergi innebär att kroppen har utvecklat ett försvar mot ett i sig ofarligt protein som förekommer i exempelvis pollen, hos pälsdjur alternativt i mögel. Reaktionen är hastig och av varierande grad, allt från några utslag eller lite snuva till en anafylaktisk chock som tvingas behandlas akut för att inte få dödande utgång. Allergier är vanligare i västvärlden och antas bero på att vissa celler i immunförsvaret som vanligtvis tar hand om bland annat parasitangrepp inte har nog att göra och då utvecklar överkänslighet mot övriga ämnen istället.

Då mögelsporerna är luftburna kommer de framförallt i kontakt med människor genom luftvägarna – vi andas in dem. Följaktligen blir symptomen av luftvägskaraktär, nämligen hosta, snuva samt andningssvårigheter. Också rinniga och kliande ögon är förekomande.

Mögel trivs i fuktig och stilla miljö, exempelvis i källare och badrum som inte används. Har man drabbats av mögel i sitt hus är det viktigt att man tar bort källan ifall man kan, alternativt sanerar den ordentligt med mögeldödande medel som Tvärstopp.

Mögelsporer och mykotoxiner försvinner dock inte fullkomligt ifall man bara sanderar. Det lämpligaste är alltså att ta bort de delar som är angripet och ersätta de med torrt nytt material.

Mögelsporer och mykotoxin försvinner efterhand, men ifall man lider av besvärlig allergi kan det vara bra att undvika området under en tid. Har man lindrigare problem, exempelvis rinniga ögon och snuva är det mestadels inga problem att flytta in tillbaka till huset mer eller mindre omgående efter sanering.

Mögelallergi behandlas som andra allergier, till exempel mot pollen. Först och främst ska man försöka undvika att utsätta sig för det agens som orsakar allergin, i detta fall mögel. Det är inte alla gånger möjligt, naturligtvis, och då måste man medicinera.

De vanligaste medicinerna mot allergi är antihistaminer som tas i tablettform och som verkar förebyggande inom tjugo minuter till en timme. Det förhindrar att så kallade mastceller frisätter histamin. Histaminet är det som gör att luftrören svullnar upp och att det kliar i ögon och näsa. Man kan likaså använda sig av nässpray.

Mot rinniga ögon finns speciella medel, så kallade lokala läkemedel, i ögondroppsform. Dessa finns receptfritt, på samma sätt som antihistaminer och de flesta nässprayer. Om man har besvär med astmasymptom ska man utredas för det och få tillpassad astmamedicin, vanligtvis i inhalatorform. Dessa är receptbelagda.

Allergi mot mögel kan vara väldigt besvärligt, men ifall man känner till hur man ska sköta det kan problemen minskas och till och med försvinna.