Hur ska man hantera fukt och mögel i huset?

Mögelskador i huset hör nära samman med fukt. Fukt är nämligen den främsta anledningen till inte enbart mögel utan skador i allmänhet i hus. Därför att mögel oftast beror på fukt är det således relevant att man åtgärdar själva grundproblemet med fukten.

Fukt och mögel har i ökande uträckning börjat drabba hus i Sverige och det är framför allt hus byggda på och efter sextiotalet som ligger i farozonen. Detta har sin grund i att flera hus är dåligt byggda eller har blivit renoverade och att man då har tilläggsisolerat. Det är betydelsefullt att tänka på när man ska renovera att man inte isolerar så bra så att ventilationen får stå tillbaka.

Ett hus som är dåligt ventilerat löper påtaglig risk att drabbas av fukt och mögelskador. Bristfällig ventilation är dock inte den enda orsaken till fukt och mögel. Det kan röra sig om läckande ledningar och rör, översvämningar i källare eller nederbörd. Detta är några sätt som i befintliga hus kan resultera i fruktade mögelangrepp.

När man bygger hus alternativt renoverar så är det angeläget att man inte lämnar byggnadsmaterial i exempelvis grunden eller på ställen där de kan suga åt sig fukt och vara en grogrund för mögel och annan mikrobiell påväxt. Det är dessutom viktigt att byggnadskonstruktioner som behöver vatten, så som betong och cement, får torka noggrant innan man lägger på golvmattor.

Mögel är hälsovådligt och kan ge upphov till en rad olika symptom så som trötthet, snuva, hosta, huvudvärk, hudirritationer och så vidare. Det kan också ge allvarliga sjukdomar så som aspergillosis som kan vara livshotande för främst personer som har försvagat immunförsvar.

Mögel kan även orsaka fula märken på bland annat väggar, golv samt tak. Till exempel vissa svartmögel ge svarta prickar på kakel och kakelfogar. Dessa fläckar är oerhört svåra att ta bort även om de inte jämt förstör själva materialet.

Ifall man har den minsta föraning om mögel så ska man klarlägga orsaken och spridningen. Mögel kan man misstänka om man är sjuk i förkylningar mycket, ifall man känner en illa lukt i huset eller att det eventuellt finns mögel- och fuktfläckar i något utrymme. Vid en ordentlig utredning kan man ta assistans av mögeltekniker som använder mögelhund för att spåra upp var möglet finns.

Vid mindre angrepp på oorganiska ytor så som kakel i badrum kan man använda sig av en blandning av vatten och bikarbonat alternativt vinäger (dock inte båda på samma gång) för att på ett miljövänligt sätt kunna döda av mögelsvampen. Att bruka klorin är onödigt med tanke på att effekten inte är gynnsammare än med ovan nämnd metod men miljöåverkan är mycket större.

Vid kraftigare mögelangrepp kan man ta hjälp av avfuktare, luftrenare och/eller foggingmetod. Fogging innebär att man i en speciell apparat hettar upp mögelavdödande medel till kokpunkt varefter det avdunstas. Denna ånga kan ta sig in i annars svåråtkomliga utrymmen och verka jämnt i ett rum. Nackdelen är att man inte kan vistas i rummet när foggingen sker, då medlen man brukar även är farliga för människor.

Vid riktigt rejält mögelangrepp, där man inte kan vara i byggnaden förrän det har blivit åtgärdat kan man få statligt ekonomiskt stöd. I dessa fall ska man riva ut allt material med mögelskador och ersätta det för att fullständigt få bort inte endast svampen utan också mögelsporerna. Allt nytt material skyddas med Fulstopp.