Källaren är en typisk plats där möglet angriper

Det är inte alls sällsynt med mögel i källare. Det finns diverse orsaker till varför mögel tycks trivas i just källare, bortsett från badrum och vindar. En vanlig orsak till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som förr varit skonade är att många äldre hus har blivit renoverade utan att därnäst skydda utsatta ytor med hjälp av Tvärstopp.

Att renovera ett äldre hus för att få ner energiförbrukningen är både bra för miljön samt för plånboken, i det långa loppet. Flera äldre hus värmdes tidigare upp med oljepanna, som ofta stod i källaren och då gav upphov till extra värme i detta utrymme. Därutöver var dessa hus ofta dåligt isolerade, speciellt när det gällde källare och husgrund, då i synnerhet ifall huset har krypgrund.

Denna kombination av uppvärmning och bristfällig isolering är dyr och inte särskilt klimatsmart, med tanke på all olja som förbrändes utan att energin faktiskt blir till någon nytta. Det finns dock en poäng, även om den kanske snarare är en lyckosam biprodukt än själva grundidén.

Det är att i och med att huset är oisolerat och värms upp från en punkt bildas det ett naturligt luftflöde i huset, det ventilerar alltså relativt effektivt ut fukt som annars skulle bli kvar i bland annat källaren och där orsaka mögel samt annan mikrobiell påväxt.

När man tilläggsisolerar dessa grunder är det lätt att det blir för välgjort samt för nära. Lägg därtill att man byter värmekälla till kanske fjärrvärme, så försvinner värmespillet i källaren. Kvar får man en fuktigare, illa ventilerad källare – en perfekt grogrund åt mögel.

Mögel känner man igen på en karakteristiskt illa lukt; det luktar unket samt gammalt även om det inte jämt växer på en synlig plats. Mögel växer helst på organiskt material, alltså exempelvis allt från trä till mat. Det kan dock även växa på oorganiska material, så som kakel och betong ifall det är smutsigt, helst belagt med jord samt damm.

Mögel kan se ut på diverse vis, men typiskt är antingen svarta små prickar vid svartmögel eller en luddig massa som gärna är vit eller grå. Andra färger finns förstås, det beror helt på vilken sort möglet tillhör.

Om man har mögel i källaren kan det spridas också till bodelen. En del mögel producerar farliga mykotoxiner vilka kan ge olika symptom ifall man vistas i samma miljö. Det kan vara allt från irriterade luftvägar till allvarliga sjukdomar. Man har även kommit fram till att mögel kan förorsaka sömnighet med tanke på att hosta samt andra symptom på irriterade luftvägar kan ge svårigheter att sova.

I källare är ett bra vis för mögelsanering att använda sig av foggingmetoden. Denna metod går ut på att man med hjälp av en speciell foggingapparat som hettar upp ett mögeldödande medel så att det bildas ånga. Denna ånga har lättare att tränga ner i porösa material, så som betong, men är även bra därför att komma åt svårtillgängliga platser.

Foggingmetoden ska kombineras med avfuktning och genomgång av ventilation och dränering av källaren. Detta för att möglet inte ska komma åter. Mögel beror närapå jämt på att ett utrymme är för fuktigt och det gäller således att bli av inte enbart med den synliga svampen utan också fukten. Gör man så kommer fukt och mögel i källaren inte återkomma.