Lider du av mögelallergi?

Att reagera på mögel behöver inte innebära att man lider av mögelallergi. De som främst uppvisar mögelallergi är så kallade multiallergiska, det vill säga att de lider av flera andra allergier. En människa som är allergisk mot mögel reagerar på mögelsporer också utomhus där luften är till synes frisk.

Allergi är något som ökar, i huvudsak i den alltmer kliniskt rena västvärlden. Man förmodar att det beror på att celler som oftast har hand om att eliminera bakterier, virus och parasiter är understimulerade och plötsligt börjar skapa antikroppar mot för kroppen helt ofarliga ämnen, så som pollen, pälsdjur och mögel. Detta får till följd att en allergisk person reagerar kraftigt vid exponering av allergenet.

De allra flesta människor märker av om en inomhusmiljö är gravt angripen av mögel. Det kan röra sig om att man uppfattar en illa lukt som är som starkast när man precis kliver in i huset för att man sedan inom kort vänjer sig vid den. Det kan också röra sig om en rad andra symptom som är allt från ofarliga till rent hälsofarliga. Symptomen skiljer sig frekvent beroende på vilken typ av svamp det rör sig om.

En frisk person klarar nästan i alla fall självt av ett svampangrepp, men om man har en nedsatt immunförsvar p.g.a. exempelvis AIDS eller immunsuppressiva läkemedel så kan en svampinfektion, kanske till följd av mögelexponering bidra till väldigt farliga konsekvenser.

Mögel i hus bör helst förebyggas med Tvärstopp, annars omhändertagas direkt, oavsett ifall man har mögelallergi eller inte. Man sanerar lämpligen genom att avverka allt angripet material och ersätter det med nytt och fräscht. Om man inte kan avverka materialet så kan man använda mögeldödande medel såsom Fulstopp. Även vanligt diskmedel har mögeldödande effekt. Dessvärre tar dessa medel inte bort svampsporer samt mykotoxiner, vilka är de som kan verka hälsovådligt.

Det är vidare viktigt att man tar bort anledningarna till mögeltillväxten. Den huvudsakliga anledningen är fukt. Följaktligen är det vanligt med mögel i badrum och övriga våtutrymmen men även utrymmen som inte värms upp lika mycket som själva bodelen i ett hus, så som källare samt vind. Man ska se till så att utrymmena torkas ur och förblir torra eller möjliggör för bra ventilering vilket innebär att fukten kvickt elimineras från utrymmet.

Mögelallergi liknar till symptombilden pollen- och pälsdjursallergi

Mögelsporer är ofta så små att de kan sväva fritt i luften och följaktligen är det vanligt att man andas in det. På samma sätt som de andra nämnda allergierna så ger mögelallergi rinniga ögon, snuvig näsa, nysningar och i mer allvarliga fall astma.

Är man allergisk så finns det läkemedel att nyttja, både receptfri samt receptbelagd sådan. Det vanligaste att använda mot allergi, så som mögelallergi, är antihistaminer som intas i tablettform och som hindrar frisättningen av histamin och därmed allergiska symptom. Det finns dessutom ögondroppar ifall man har besvär med rinniga och kliande ögon, samt en hel mängd skilda nässprayer. Dessa läkemedel finns receptfritt. Om man drabbas av astmatiska bekymmer så ska man utredas av doktor för att få en korrekt astmamedicin utprovad. Dessa är vanligtvis i inhalatiosform och är receptbelagda.

Den som lider av mögelallergi ska inte känna sig tröstlös, det är möjligt att behandla!