Sanering – ett effektivt sätt att bli kvitt med mögel

Att sanera mögel kan betyda allt från att göra rent en yta av kakel med Fulstopp
till att praktiskt taget riva ut en fullständig inredning, byta ut takstolar samt gräva en ny källare. Vad som avgör saneringens omfattning är hur grundligt och utbrett möglet är.

Svamp växer i två varianter, antingen som jäst alternativt som mögel. Jäst är då varje cell är en egen individ. Mögel å andra sidan är en stor mängd svampceller som bildar en tråd vilka kallas hyf. Åtskilliga sådana hyfer bildar därpå ett nätverk som kallas mycel. Dessa kan expandera invasivt och etablerar sig bra i porösa material, så som betong samt trä.

Mögel uppskattar att utöka där det finns fukt, så mestadels har man inte enbart problem med mögelangrepp utan också med fuktskador när man börjar utreda om det är läge för mögelsanering. Mögel trivs att gro på organiska material, så som trä, jord och smuts i exempelvis badrum. Gamla matrester har nog allihopa någon varit med om att hitta, övertäckt med ett ludet skikt mögel – det är det enkelt att slänga, men hur gör man ifall det är innanför den kaklade badrumsväggen?

Mögel går dessutom hand i hand med dålig lukt – mögeldoften är en särskild lukt som man känner igen när man en gång känt det. Lättast kan man skildra den som att det luktar gammalt och unket. När man känner mögellukt så är det ofta redan ett manifesterat mögelangrepp som man har att göra med. Särskilt i sitt eget hus är det komplicerat att uppfatta små doftförändringar – efter några minuter i ett mögeldoftande hus har näsan vant sig.

För att utreda exakt var man har mögel kan man ta stöd av en mögeltekniker som har en specialtränad mögelhund. Dessa hundar har lärt sig markera mot var mögeldoften är som starkast och krafsar då på väggen. Det kan vara en bra idé ifall man misstänker att det förekommer mögel och inte är säker på var.

Vid små angrepp på släta, oorganiska ytor, så som kakel är det lättare att bli kvitt med möglet. Svampar kan inte utöka över rent kakel, utan kräver smuts, så som tvålrester samt hudavlagringar som förekommer i alla badrum. Man behöver föga material för att motarbeta möglet på sådana ytor – vanligt diskmedel att borsta med, och avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger därför att inte få åter möglet på ett tag.

Kom ihåg att det alltid finns en orsak till varför möglet växer, och det stavas i närapå alla fall fukt. Det är betydelsefullt att kontrollera ventilation och inte låta fukt bli stående.

Vid en aning mer omfattande angrepp kan man välja att använda fogging. Det är en apparat som värmer upp mögeldödande medel varpå det förångas och släpps ut i utrymmet. De små dropparna kan då ta sig in på svåråtkomliga platser. Foggingmaskin uppföljs helst med avfuktare och det förekommer ett flertal firmor runt om i landet som håller på med detta.

I riktigt svårt angripna hus finns inget att utföra än att ersätta det angripna materialet. Det kan vara väldigt omfattande och kostsamt. Är angreppet så utbrett att man inte kan bo eller vistas i huset innan det ordnas så kan man ansöka om statlig ekonomisk hjälp. Det positiva med att sanera mögel på detta sätt är att man helt blir av med svampen samt dess sporer och mykotoxiner.