Undvik mögel i krypgrunden

Ifall en krypgrund blivit inbyggd finns det stor risk att den blir invaderad av mögel. Krypgrund är en metod att anlägga fundament på lite mer oåtkomlig mark, så som bergsgrund och gör det möjligt att bygga ett hus utan att spränga i berget. Man kan kort säga att en krypgrund är att bygga ett hus på bjälklag och korta pålar som åstadkommer att det blir en luftgenomströmning under huset.

Flera har dock valt att bygga in sin krypgrund av olika anledningar, en av de vanligare är för att isolera huset underifrån, eftersom det bli onekligen kallare att ha en krypgrund och därmed högre uppvärmningskostnader än om man har en välisolerad bas, även med källare. Ifall det görs på rätt sätt, i rätt omgivning kommer det inte resultera i några besvär.

Risken när man klär in en krypgrund är att det blir för tätt och därmed för bristfällig ventilation inuti grunden, och att man missar att göra tillräckligt välbyggd dränering runt huset, varpå det kan komma ner fukt i krypgrunden. Fukt är den vanligaste orsaken till husmögel, svartmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Mögel som växer i grunden kanske inte verkar så riskfyllt, men dels är det tätt förknippat med fukt och vanligtvis fuktskador vilket kan ge sig på huset. Dels kan möglet faktiskt spridas genom porösa material upp i huset.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och lättflyktiga organiska gaser. De är de sistnämnda som orsakar illa lukt. Ett mögelangripet utrymme luktar ofta unket och gammalt. Sporerna samt mykotoxinet kan uppehålla sig länge i ett hus och kan föranleda bland annat retning i luftvägarna och en rad andra symptom som alla beror på hur mottaglig personen är och vilket sorts mögel det rör sig om.

Mögel kan vara väldigt hälsovådligt, i synnerhet för människor som har nedsatt immunförsvar. Det finns studier som visar på att mögel kan framkalla utmattning till följd av dålig nattsömn som är ett resultat av irriterade luftvägar med mera. Har krypgrunden, samt huset blivit angripet av mögel är det alltså ingenting man endast ska låta vara.

Mögel försvinner inte av sig självt. Man måste ingripa för att dels få bort möglet, dels undvika att få tillbaka det. Har man drabbats av mögel i krypgrunden kan det vara svårt att riva upp det och ersätta det med nytt material; annars är den här metoden den absolut bästa.

Ifall mögelangreppet har gått så långt att det inte är möjligt att bo kvar i huset innan det har genomförts en mögelsanering, så kan man ansöka om statlig ekonomisk hjälp för att renovera de mögelskadade delarna.

Om möglet ännu inte spridit sig från krypgrunden ska man se till att avfukta grunden, både passivt genom ventilation samt uppvärmning och aktivt med hjälp av en avfuktare. Det finns en hel uppsjö annorlunda avfuktare, beroende på avfuktningsmetod och utrymme för användning.

Man kan också använda sig av en procedur som kallas för fogging, speciellt om möglet har fått förankring i en inbyggd grund med bristfällig ventilation. Man tar då hjälp av den dåliga ventilationen för att få det mögeldödande medlet att stanna kvar i utrymmet. Fogging innebär nämligen att man hettar upp ett mögeldödande medel så att det blir till ånga. Denna ånga kommer därnäst att kunna tränga in på svårtillgängliga ställen och dödar då möglet.

Om man både torkar ut samt eliminerar svampen så blir det svårare att få tillbaka mögel i sin krypgrund. Man skyddar också i åratal framåt med Tvärstopp alternativt Fulstopp, spruta på och låt torka.