Är du less på mossa som invarderar hus samt trädgård?

Mossa gti har det senaste året gjort succé, åtminstone om man ser på reklamen i tv. Men är det ett sådant mirakelmedel egentligen? Meningarna går isär, och det beror helt och hållet på vem man frågar.

Mossa gti består av, precis som de allra flesta övriga bekämpningsmedel mot mossa, järnsulfat. Koncentrerat järnsulfat fanns tidigare att köpa på till exempel Granngården då det används bland annat som järntillskott i grisfoder, men det är nu förbjudet att kränga till enskilt bruk. Järnsulfat kan man annars blanda med vatten, ungefär 1-2dl per 10 liter vatten vilket räcker till ca 50 kvadratmeder.

Mossa gti innehåller bland annat järn-, svavel- och kväveföreningar där järnsulfatet är den verksamma substansen mot mossan. Gräset däremot påverkas snarare i positiv kurs av medlet och blir lite mer motståndskraftiga mot kommande mossangrepp.

Det främsta sättet att bli av med mossan i sin trädgård, om man inte vill famna dess grönhet och bevilja den växa, är att se till så att marken blir mindre fördelaktig för mossväxt. Detta utför man lämpligen genom att inte bespruta med hjälp av medel som är mer eller mindre suspekta ur miljösynvinkel utan granska varför mossan växer i just din trädgård.

Mossa gillar att gro där det finns fukt, och helst en aning skugga. Det är en robust växt som, även om den inte trivs, kan hantera långa perioder av torka utan att ta någon cellulär skada. När det därefter åter blir fuktigt samt blött i marken kommer mossan att spira igen och det är dessutom då den förökar sig genom att hansporer simmar över till honsporer.

Mossa kan gro där det är näringsfattigt och surt, till skillnad från gräs som i sådan omgivning blir svag, även om det inte dör ut. Med de senare årens sura nederbörd har mängden mossväxt ökat, speciellt i södra Sverige. I mellersta delen av landet har å andra sidan problemet med mossor i trädgårdar härrört från stillastående mängder vatten vilket leder till näringsbrist för gräset och påväxt av mossa.

För att få en långvarigt mossfri gräsmatta gäller det alltså att göra förhållandena så bra som möjligt åt gräset och så ogynnsamma som möjligt för mossan. Ifall man har ejäla mängder mossa kan ett medel som mossa gti vara enastående för att skänka gräset ett försprång. Det ska då helst distribueras på vårkanten, i mars-april, eller i oktober, jämt i anknytning med gödsling av gräsmattan.

För att gräset ska trivas återigen är det viktigt att se över dränering så att den funkar som den bör och inte tillåter att vatten blir stående. Bristfällig dränering är för övrigt en typisk anledning till mögel och annan påväxt i krypgrunder och källare. Således finns det många orsaker till varför man bör ha en god dränering kring sitt hus.

Man ska även gödsla lite sporadiskt för att gräset ska bli starkt. En mossangripen gräsmatta kan dessutom behöva kalk, som neutraliserar det sura pH som förekommer i jorden och som leder till att mossan trivs bättre än gräset. Ett ytterligare förslag är att jämt använda gräsuppsamlare när man klipper gräset, speciellt ifall man har en trädgård som är benägen att bli blöt, det eftersom resterande gräs annars behåller fukt och vatten.

Ett annat sätt att få gräset kraftfullt är att späda ut Bensaltensid 550 ggr (1 liter blir 550 liter lösning, 1 dl blir 55 liter) och bespruta hela gräsmattan. Då dör alla virus, antraknos, mossa, svampar och sjukdomar för vad man utför är att decinficera gräset. Utan samtliga dessa parasiter – som samverkar i att plåga och underminera gräset – blir gräset starkare och grönare. 2-3 ggr om året ifall man har egen golfbana.
Finner man inte Bensaltensid så använd Fulstopp koncentrat 1 + 29, det går lika bra för huvudingrediensen är bensaltensid. På andra ytor än gräs är dessutom Fulstopp överlägset mot järnsulfat då det verkar framåt i tiden. Dock inte om man späder ut det 550 ggr, det decinficerar och dagen därpå är det bilologiskt nedbrytet i så svag lösning.

För att ges en långvarigt mossfri gräsmatta är det angeläget att passa den kontinuerligt, inte blott sporadiskt slänga på lite bekämpningsmedel så som mossa gti.