Bli kvitt ovälkommen mossa

Bladmossor, nålfruktsmossor samt levermossor tillhör en kategori växter som vanligtvis går under det bredare samlingsnamnet “mossa”. Mossor har existerat på jorden i 450 miljoner år och de tre skilda divisionerna är till utseendet lika varandra, men är egentligen inte så väldigt tätt besläktade med varandra som man tidigare har trott.

Mossor är till utseendet vanligtvis gröna och har inget rotsystem. Det gör det möjligt för mossa att växa på till exempel stenar i skogen, och man kan upptäcka avsaknaden av rotsystem när man lyfter på mossan som då lätt kommer av det släta underlaget. En del mossor är förankrade med underlaget via rotliknande utskott, men de är i regel inte alls lika stabila som riktiga rötter.

Vidare har mossa bladliknande utskott från en kort stjälk och erhåller sin näring från bland annat regn samt fukt i luften. Det är således genom bladen, vilka har konstant öppna porer, som vatten med löst näring tas upp.

Mossa trivs att gro på fuktiga, skuggiga platser där marken gärna är alldeles för sur för att gräs inte ska vilja växa. I en väldränerad, välgödslad gräsmatta är gräset mycket mer resistent än mossa. Det är när någon eller en del parametrar inte håller måttet – exempelvis vid näringsfattig jord eller fukt samt övervattning som mossan klarar sig på ett bra sätt än gräset.

Ibland är det lätt att blanda ihop mossa med lavar, då de till utseendet kan vara lika varandra. Lavar är en korsning mellan en svamp samt en alg. Deras sätt att växa skiljer sig markant från det hos mossor – de uppskattar att växa på torra och soliga stälen. Lavar är oftast grå alternativt grönaktiga till färgen och inte allt för sällan plattare än mossa.

Ett besvär gällande mossa är när det börjar växa på taket. Mossa trivs bra på hustak av tegel, eternit samt skiffer, men växer också gärna över underlag av betong samt asfalt. Mossa håller fukt och växer in under takpannorna vilket kan resultera i att de spricker när det blir vinter och kallt. Om man har mossa på taket så får man nästan förvänta att man bör eliminera den manuellt en torr dag. Att använda järnsulfat på takpannor kan resultera i att pannorna missfärgas.

Många tycker illa om att ha mossa i sin gräsmatta och ser det som ett kontinuerlig besvär. Att det växer mossa istället för gräs beror på att gräsmattan inte är en tillräckligt bra växtplats för gräs. Ofta behövs en bättre dränering, men dessutom gödsel och stundtals också kalk för att neutralisera en sur jord.

Om man vill ta undan mossan är det angeläget att göra förutsättningarna så bra som möjligt för gräs att gro där. Man kan dessutom ta assistans av mossa gti alternativt järnsulfat, som det egentligen är, i samband med att man gödslar. Det är dock ett bekämpningsmedel och bör hanteras oerhört varsamt. Det är betydelsefullt att man kombinerar borttagningen av mossan med gödsling av gräsmattan eftersom det kommer att skänka gräset en skjuts i sin tillväxt, vilket i sin tur kommer att förhindra att mossan inom kort kommer tillbaka.

Man kan också bruka mycket svag lösning av Fulstopp, spädning 550 ggr av Fulstopp Koncentrat. Du läste rätt – 1 liter blir 550 liter. Dessutom försvinner alla virus, svampar som antraknos med mera. Äger Du egen golfbana så är detta tricket, i det närmaste obekant i sverige, man lägger ner jobb för hundratusentals kronor när man kan ansluta sprutvagnen och ordna det hela på ett kick. Det är bensaltensiden i Fulstopp som utför jobbet, gräsmattan blir desinficerad och alla virus dör på fläcken.

Man bör dock inte vara rädd för att mossa växer i gräsmattan, på en del ställen är det helt enkelt mer naturligt för mossor att gro än gräs och det kan då bli oerhört vackra inslag i ens trädgård.