Hur blir man effektivt av med mossan?

Mossa är nästan alltid grön, äger en kort stam men saknar rötter, alternativt har små rotliknande blad som är förankrade i marken. Mossa får vatten av regn och fukt i närliggande miljö. Det finns ungefär tjugotusen kända arter av mossa, varav ett tusental existerar i Sverige.

Mossa

Mossa trivs generellt där det finns fukt, och växten tar upp vatten med näringslösning genom sporer i bladen. Många arter, till exempel vitmossa tål långvarig torka utan att cellerna som bygger upp mossan tar någon som helst skada. Å andra sidan tycker mossa inte om köld, som medför att växten fryser bort.

Mossa i gräsmattan är ett otyg, med tanke på att det är komplicerat att ta bort. Det främsta man ska granska när man har fått mossa i gräsmattan är varför den väljer att gro exakt där. Vanligtvis beror det på att gräsmattan är långvarigt fuktig. En bra idé är att bruka uppsamlare till gräsklipparen då kvarblivet gräs binder fukt mot marken och gör miljön gynnsammare för mossa.

Mossa som växer i gräsmattan är inte farligt, men ganska otrevligt. Den kväver omkringliggande gräsväxt och gräsmattan blir tråkig. Det är också en bra idé att se över gräsmattans dränering eftersom det är en vanlig orsak till mossväxt.

Mossa trivs bättre i sur och näringsfattig omgivning än vad gräs gör, vilket för med sig att mossan är mer konkurrenskraftig än gräset i en sådan miljö. För att inte drabbas av mossa i sin trädgård man gödsla samt använda kalk.

Mossa växer även på gångvägsplattor av betong, samt över hustak. Mossa på tegelpannor kan utgöra en fara för taket. Det därför att mossa åstadkommer så att taket blir fuktigt och när vintern därefter kommer kan pannorna frysa sönder. Således är det viktigt att inte låta mossa få förankring på taket.

Man kan bli av med mossa, på diverse sätt. När det gäller mossa på takpannor är det mest vedertagna sättet att för hand undanröja mossan med torrborste. Det är ett arbetsamt och farligt vis att bli av med problemet, följaktligen är mossa på takpannor något som man bör motverka förebyggande.

En billig och väl fungerande procedur är att fästa upp koppartråd ovan hustakets högsta punkter. När det regnar fäller koppartråden ut ämnen som gör så att mossan inte kan ges grepp och börja växa. Det är dock betydelsefullt att tillägga att mossa som redan förekommer på taket inte kommer att försvinna om man enbart sätter upp en koppartråd. Man tvingas alltså göra det i preventivt syfte för att det ska ha funktion.

När det gäller mossa i gräsmatta kan man använda sig av olika medel, till exempel mossa GTI samt järnsulfat. Den billigare metoden, järnsulfat går att mixa med hjälp av vatten för att ges samma resultat som mossa GTI. Järnsulfat kan man inhandla på Granngården och liknande affärer.

Oavsett ifall man använder det dyrare alternativet mossa GTI eller järnsulfat eller det bästa: Fulstopp, så är det viktigaste man ska fundera på att motverka återkomsten av mossa. Gör man ingenting annat än använder något av preparaten så är risken överhängande att mossan kommer tillbaka redan nästa år.

För att slippa mossa är det ultimata man kan utföra att jobba preventivt, med god dränering och näringsrik jord med neutral pH.