Mossa, lavar och alger – likheter och skillnader

För att kunna behandla en påväxt på huset så effektivt och miljövänligt som genomförbart så kan det förenkla att veta om det gäller mossa, lavar eller alger.

Mossa är en kryptogam växt, d.v.s. en växt som saknar blomma. De gillar fuktig mark och är oftast gröna till färgen. Mossa är en ovälkommen besökare i de flesta trädgårdar och för att hålla mossan från sin trädgård är det viktigt att se till så att dränering är bra. Det är också en bra idé att använda sig av gräsuppsamlare när man klipper gräset för att slaget gräs inte ska ligga kvar och stänga in fukten.

Mossa kan också växa över takpannor. Risken vid mossväxt över taket är att mossan behåller fukt och då kan vålla fuktskador och mögel i taket, alternativt strax inunder, på vinden. Det förekommer även risk att mossan binder så mycket fukt att takpannan går itu när det fryser till vintern.

Det kan stundvis vara rätt knepigt att få undan mossa från taket. Ett sätt är att för hand borsta bort dem. Det medför en uppenbar risk för fall, och man ska vara vaksam ifall man har takplattor av betong då dessa lätt blir hala. Man kan även, efter att ha tagit bort mossan manuellt rigga en koppartråd längs den högsta delen. När det sedan regnar kommer koppartråden att ge ifrån sig ämnen som mossan inte tycker om.

Alger är organismer som utvinner energi. Mestadels händer det med hjälp av klorofyll. Alger utgör en grupp organismer som är generellt svårbestämd och väldigt stor. Den innefattar allt från mikroskopiska, encelliga organismer till komplexa, flercelliga, exempelvis brunalger som kan bli upp till sextio meter långa.

Alger kan gro på fasader och staket. Det spelar vanligtvis ingen roll vilken sorts färg man har målat med. Alger skänker en grön skiftning i själva färgen. För att få bort alger ska man i första hand använda sig av så miljövänliga medel som genomförbart.

Har man alger på en slammålad fasad (alltså målad med till exempel Falu rödfärg) ska man inte nyttja några preparat alls, utan torrborsta väggen. Det är angeläget att bruka munskydd för att inte riskera att andas in till exempel sporer från mögel som även kan växa där och som kan vara direkt giftiga för människor.

Det främsta man ska prova ifall man har alger växande på en fasad målad med oljebaserad färg är miljövänligt diskmedel alternativt såpa. Om det inte funkar så kan man prova ett algdödande medel. Det först som tredje steg som man bör överväga att använda ett klor- alternativt borbaserat algdödande ämne då dessa är mycket miljöfarliga samt hälsovådliga.

Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. De flesta lavar tycker om att växa där det är torrt, till exempel på skiffer, eternit-, tegel- och betongplattor och är den svåraste påväxt av de tre att få bort. Lavar har vanligtvis djupa rottrådar och somliga kan utsöndra syra som förstör underlaget.

För att bli av med lavar på tak ska man använda sig av Fulstopp eftersom mekanisk borttagning med hjälp av till exempel högtryckstvätt inte helt tar bort lavarna. Det eftersom lavarnas rotsystem ofta har trängt in djupt i plattorna och för den skull lätt kommer åter nästa säsong.

Det finns alltså olika sätt att behandla mossa, lavar och alger – det viktiga är att känna till vilket!