Mossa som breder ut sig över tak och takpannor kan vara jobbigt

Mossa på tak kan ge ett helt hus ett fult och trist intryck, huset kan se hela 25% billigare ut, jämfört med ett hus som har rena, fräscha takpannor. Det är inte heller endast fult, mossa på takpannor kan dessutom medföra fuktskador i själva huset. Mossa binder fukt, på samma sätt som alla växter och det leder till att takpannorna kan spricka när det blir vinter och minusgrader.

Mossa är en grupp växter som förekommer där det är fuktigt, skuggigt. De klarar sig gott i näringsfattig och sur jord. De senare årens sura nederbörd har för den skull lett till att mossor av annorlunda slag har ökat i gräsmattor, på plattor och över tak. Mossa är en härdad växt, den kan klara av långa perioder av torka utan att cellerna i organismen tar någon skada.

När det därefter börjar regna igen, återkommer mossan i all sin storslagenhet. De förökar sig även då det är nog vått genom att mossporer simmar över från hanplanta till honplanta. Således blir det inte enbart återuppstånden mossa när det blir blött, det blir också mer mossa än tidigare.

Mossa tycker om att växa på tak som helst ligger i skugga, till exempel på en norrsida eller en plats som skuggas av träd eller dylikt, men det är inte nödvändigtvis så. De material som mossa helst växer på när det gäller av människor tillverkade objekt så som tak är tegel, betong, eternit, asfalt och skifferplattor.

Mossan växer helst i skarvar och det är där det kan förstöras när det därefter blir kyligt. Det har att göra med att mossan binder fukten och är väl förankrad i underlagets skarvar och små sprickor. När vattnet i mossan fryser expanderar det i enlighet med fysikens lagar och det innebär att materialet, i detta fall takpannorna, spricker. Av denna orsak är det viktigt att hålla sitt tak mossfritt.

Hur håller man då mossan borta från sitt tak? Det bästa sättet att undkomma mossa på taket är att jobba i preventivt syfte mot det. Med det menas att man ser efter träd som växer nära inpå knuten och inte låter dem överskugga husets tak alltför mycket. Man behöver givetvis inte fälla träden alla gånger, det räcker ofta med att man kapar väl valda grenar som hänger ovan huset.

Ett gammalt knep att hålla mossa frånvarande är att spänna upp en tunn koppartråd mellan takets högsta punkter och låta koppartråden vila på nockpannorna. När det därefter regnar kommer kopparn oxidera i små mängder ner över takpannorna. Denna kopparoxid gör det svårare för mossa att ges förankring på takpannorna. Det duger inte lika bra ifall man har befintlig mossa på taket.

För att få bort mossan som redan har uppstått, är det mest vedertagna sättet att klättra upp på taket och skrubba bort mossan manuellt en torr dag. Sedan kan man kanske använda sig av medel som eliminerar mossan. De ska dock användas med stor varsamhet då de flesta ämnen som är mossdödande också även är miljöfarliga i skilda utsträckning.

Ett miljövänligare alternativ till olika gifter är att tvätta med högtryckstvätt för att få undan mossa på tak. 1 dag – eller hellre 1-2 månader före – kan man lägga på Fulstopp.

Det finns Fulstopp som läggs på med Kärcher Högtryckstvätt – MEN I KEMLÄGE – lätt som en plätt. Då hinner påväxten elimineras och lavars långa rötter börja vittra så det är lättare att högtryckstvätta bort allt.

Utan Fulstopp är lavarna – en del ser ut som fågelskit och förfular hela huset – tillbaka på några månader. För rötterna sitter grundligt ner i takplattorna.