Mossor och lavar

Det är på flera olika sätt som mossor och lavar skiljer sig trots att de är påfallande lika varandra. Bägge kan växa över sten och har inget rotsystem och tar upp vatten från sina bladliknande utskott. Där tar även likheterna slut.

Mossa trivs på ställen med mycket väta och gärna skugga, så att fukten stannar kvar. Mossor är oftast gröna i färgen och suger upp vatten samt näringsämnen med hjälp av porer i sina bladliknande utskott med tanke på att de saknar adekvat rotsystem för denna uppgift. Istället kan vissa mossor använda rotliknande utskott som förbinder växten tillsammans med underlaget.

Mossa växer i marker som är fattiga på näring, sura samt blöta, t.e.x. illa skötta trädgårdar. Mossa är under normala omständigheter – med bra dränering, önskvärt pH-värde och redigt gödslat – inte lika resistent som vanligt gräs, men då förhållandena ändras tar mossan över och brer ut sig.

Mossa kan i regel klara av att bli uttorkade under längre perioder, och då det åter blir vått och fuktigt så kommer mossan att föröka och sprida sig. Mossa trivs också att växa på material så som asfalt, betong, eternit, tegel samt skiffer, vilket medför att de kan kom igång och växa på taket.

Det är betydelsefullt att man håller efter sitt tak för att mossa inte ska börja växa på det eftersom det leder till att fukt hålls kvar på taket och i minimala materialsprickor. När vintern och kylan sedan kommer, kan det leda till att takpannorna spricker och man får fuktskador och mögel på vinden och resten av huset. De vanligaste mossarterna är husmossa och väggmossa.

Lavar däremot, växer helst på torra och soliga platser. De är en blandning av en svamp och en alg. Svampen har till uppgift att uppgå till stomme och skydd åt algen samt att suga upp näring samt vatten. Algen bildar i gengäld energi via fotosyntes från den upptagna näringen. Vanligtvis är lavar grå till färgen, men massor andra färger finns.

Lavar saknar stjälk, rotsystem samt blad och tar upp vatten och näring ovanifrån och de är mycket känsliga för luftföroreningar. Lavar har inga problem att klara sig totalt utan vatten utan sjunker ned i så kallad torrdvala där ingen tillväxt sker. De vanligaste arterna av lavar är islandslav samt renlav. Islandslav har en lång tradition i diverse maträtter, bland annat sallader.

Lavar föredrar att växa på kala ytor, så som sten, trä, bark samt jord, men de kan dessutom florera tillsammans med örter och mossor. Vissa lavar växer på trädstammar och ges då sin näring från vatten som sipprar över växten. Det medför en långsam tillväxt för laven.

Andra lavar växer över stenar och utsöndrar då diverse syror som sakta löser upp stenen och utsöndrar olika mineralämnen som laven kan suga upp. Artindelning när det handlar om lavar är ibland invecklad, med tanke på att det egentligen rör sig om två arter – en svamp och en alg, men växtsättet samt utseendet ger laven sitt namn och det är främst svampen som avgör på vilket sätt laven växer och hur den ser ut.

Mossor och lavar är alltså ganska vitt skiljda, när man tittar lite närmre på det! Vill man få bort mossor och lavar är det enklats med Fulstopp – spruta på och regna av.