Olika metoder och medel mot mossa

Det finns en uppsjö annorlunda medel mot mossa, men frågan är om de verkligen funkar, och vilket som fungerar på bästa sätt? Det har blivit en allt större marknad för bekämpningsmedel mot just mossa och det är ibland dyra slantar konsumenten måste betala för en produkt som inte riktigt håller vad den lovar.

Mossa växer helst där det finns skugga samt fukt, och har en högre tålighet än till exempel vanligt gräs när det handlar om näringsfattig och sur jord samt alldeles för mycket vatten. Mossa kan likaså kom igång och gro på olika andra material än jord, bland annat tegel, eternit, skiffer, betong och asfalt.

Mossor som växer över takpannor kan vara ett bekymmer därför att mossa behåller vatten och när temperaturen går ner till frysgrader kan det medföra att pannorna spricker. Alltså är det betydelsefullt för takets bästa att man inte tillåter mossa att växa där. Det finns dock i aktuell stund inget mirakelmedel mot mossa på tak, utan det är den gamla hederliga metoden som gäller – att utrustad med en färgskrapa eller dylikt tillhygge bege sig upp via en stege samt skrapa undan mossan.

Det är inte att rekommendera att spruta på bekämpningsmedel som är avsedd för gräsmattor över taket eftersom de kan missfärga pannorna. Om man ändå tycker att det verkar vara en god idé så bör man spruta bekämpningsämnet på en lös takpanna och därefter låta den ligga ute i väder och vind i åtminstone ett år, helst längre, därför att uppmärksamma hur pannan hanterar giftet.

Mossa har även en fenomenal fallenhet att kom igång och växa i trädgårdar, i synnerhet där de inte är önskade. Det är dock kanske inte så underligt. I en gräsmatta som inte är sur, har bra näringsinnehåll samt bra dränering så är vanligt gräs mer resistent än mossa och konkurrerar ut mossan. Men om något av dessa tre saker är bristfälliga så kommer mossan att kunna ta över gräsmattan.

Ifall man vill ha en mossfri gräsmatta måste man först och främst se till så att det finns god dränering, inte är för surt och välgödslat. När man klipper gräset, något som man ska uträtta ofta, helst två gånger i veckan under växtsäsong, är det önskvärt att ha en gräsuppsamlare eftersom det avslagna gräset annars ligger kvar och därmed också binder kvar fukt. Det gör så att gräset får det svårare att växa, medan mossan får det lättare.

I samband med att man gödslar, vilket man med fördel kan göra på höstkanten, kan det även vara en idé att använda sig av någon variant av mossbekämpningsmedel, om man vill ha ett snabbare resultat. Flera medel mot mossa, så som mossa gti, består av järnsulfat utspätt med vatten. Järnsulfat finns i rent format då det säljs som fodertillskott för grisar.

Rent järnsulfat är ofantligt mycket billigare än de utspädda varianterna, och man kan spä ut det själv. 1-2dl järnsulfat till 10l vatten räcker åt cirka 50 kvadratmeter. Bekämpningsmedel är inte en långvarig lösning, om man inte tar hand om anledningen till mossan kommer den så småningom att vara åter. Den bästa lösningen mot mossa är Fulstopp för det verkar framåt i tiden.